ประเภท : การประชุมต่างๆ สำหรับเจ้าหน้าที่
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา
ผู้เขียน : admin
เข้าชม : 2148
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559
พิมพ์  

เรียน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร ขอประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุม/อบรม/สัมมนาและการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานของท่านทราบดังนี้
     1.สภาการพยาบาล ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลที่สนใจสมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "กลไกจริยธรรมเพื่อการธำรงรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพการพยาบาล" ระหว่างวันที่ 21-23 ธ.ค. 2559 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000 บาท
     2. สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลที่สนใจสมัครเข้าอบรมเพื่อพยาบาลการบริหารหอผู้ป่วย รุ่นที่ 5 ในระหว่างวันที่ 9 ม.ค. -3 ก.พ. 2560 ณ โรงแรมกานต์มณีพาเลซ ถ.ประดิพัทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ค่าลงทะเบียนท่านละ 40,000 บาท
    3.สำนักบริหารการสาธารณสุข ร่วมกับโรงพยาบาลพระพุทธชินราช ขอเชิญบุคลากรที่สนใจ สมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง "Cardiac Network" ในระหว่างวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน จังหวัดพิษณุโลก
           จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบ รายละเอียดทั้งหมด สอบถามโดยตรงที่ฝ่ายพัฒน์ฯ สสอ.พิบูลฯ
                นายสมเกียรติ  โพธิ์งาม
                  ฝ่ายพัฒน์ฯ สสอ.พิบุูลมังสาหาร