ประเภท : การประชุมต่างๆ สำหรับเจ้าหน้าที่
เรื่อง : ขอเชิญเข้าประชุมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ผู้เขียน : admin
เข้าชม : 2145
พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559
พิมพ์  

เรียน พยาบาลเวชปฏิบัติหรือผู้ที่สนใจ
    ด้วยวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จะจัดโครงการประชุมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติเรื่อง เวชปฏิบัติทันยุคในการบริการปฐมภูมิ ระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม ตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท/คน โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง ที่พัก จากต้นสังกัด มีหน่วยคะแนนของการฟื้นฟูความรู้ทางด้านเวชปฏิบัติอย่างน้อย 30 หน่วยคะแนน  สนใจสมัครได้ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ที่เวปไซต์ www.smnc.ac.th
                    ขอบคุณครับ
                   นายสมเกียรติ  โพธิ์งาม
                  ฝ่ายพัฒน์ฯ สสอ.พิบูลฯ