ผู้เขียน หัวข้อ: แจ้งจัดสรรสนับสนุนPCU&NPCU  (อ่าน 153 ครั้ง)

Donnapa

  • สสอ.พิบูลมังสาหาร
  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 32
    • ดูรายละเอียด
แจ้งจัดสรรสนับสนุนPCU&NPCU
« เมื่อ: มกราคม 11, 2022, 02:54:14 PM »
เรียน ผู้จัดการหน่วยบริการปฐมภูมิกุดชมภู และผู้จัดการเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิห้วยแดง และผู้ที่สนใจทุกท่าน
เรื่อง ขอแจ้งงบสนับสนุนการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2565

              ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2565 แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ และเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ กิจกรรมพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(DHB) เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานปฐมภูมิ ให้กับหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562 จำนวน 75 แห่ง จัดสรรให้แห่งละ 19,000 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยแบ่งการจัดสรรออกเป็น 2 งวด
งวดที่ 1 ไตรมาสที่ 1-2 จำนวนแห่งละ 9,000 บาท และงวดที่ 2 ไตรมาสที่ 3-4 จำนวนแห่งละ 10,000  บาท นั้น
            ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร จึงขอแจ้งการจัดสรรงบประมาณ
รายละเอียดเอกสารดังแนบมาพร้อมนี้  ทั้งนี้ ขอให้จัดโครงการรองรับ ดำเนินการตามแผนงานโครงการ และวางฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี งวดที่ 1 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และงวดที่ 2 ภายในเดือนสิงหาคม 2565 

             จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

                                                          ขอบพระคุณค่ะ

 " เราจะพัฒนา ไปพร้อมๆกันนะคะ"
************************

ผู้ประสานงาน
นส.ดลนภา สุขประดิษฐ์
โทรศัพท์ 08 0464 4396