ผู้เขียน หัวข้อ: ประชุม8พค63_ENV  (อ่าน 412 ครั้ง)

Nattapong

  • Administrator
  • Newbie
  • *****
  • กระทู้: 11
    • ดูรายละเอียด
ประชุม8พค63_ENV
« เมื่อ: เมษายน 24, 2020, 10:20:38 AM »
เรื่อง   เชิญประชุมโครงการเฝ้าระวังและพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ปี ๒๕๖๓
เรียน   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย    แผนตรวจเยี่ยมฯ               จำนวน  ๑   ชุด
       ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้ปฏิบัติงานตามแผนการติดตามประเมินมาตรฐานและเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ  ตามโครงการเฝ้าระวังและพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลอาหาร ป้องกันและลดอัตราการเกิดโรคระบบทางเดินอาหาร  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามกฎหมาย มีการพัฒนาและยกระดับร้านอาหาร  แผงลอย  และตลาดตามเกณฑ์มาตรฐานทั่ว
      ในการนี้  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร จึงขอเชิญผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมประชุมตามแผนการตรวจเยี่ยมโครงการเฝ้าระวังและพัฒนางานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ปี ๒๕๖๓ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร
      จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม