ผู้เขียน หัวข้อ: แจ้งการดำเนินงานพชอ.63ENV  (อ่าน 449 ครั้ง)

Nattapong

  • Administrator
  • Newbie
  • *****
  • กระทู้: 11
    • ดูรายละเอียด
แจ้งการดำเนินงานพชอ.63ENV
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2020, 02:00:58 PM »
เรื่อง  ขอความร่วมมือดำเนินงานจัดทำแปลงสาธิตผักสวนครัว/ผักอินทรีย์
เรียน  ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ไร่ใต้ และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง
   ตามที่ มติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓  เมื่อวันที่  ๒๑  มกราคม  ๒๕๖๓  ได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานในประเด็นพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอพิบูลมังสาหาร (พชอ.)  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  รวมทั้งสิ้น  ๔  ประเด็น  ได้แก่ ประเด็นที่ (๑) พัฒนาการเด็กอายุ ๐-๕ ปี (Smart Kids)  ประเด็นที่ (๒) พิบูลมังสาหาร  เมืองน่าอยู่ (Smart City)  ประเด็นที่ (๓)  ขบวนรถไฟสายสุขภาพ “คนพิบูล บ่มีขี้โผ่น” และประเด็นที่ (๔)  เกษตรกรปลอดภัย  งดใช้สารเคมีทางการเกษตร  นั้น
    ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร  จึงขอแจ้งให้หน่วยงานของท่านดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามประเด็นพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอพิบูลมังสาหาร (พชอ.) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  สำหรับประเด็นที่  (๔)  เกษตรกรปลอดภัย งดใช้สารเคมีทางการเกษตร และมีแนวทางดำเนินงาน ดังนี้ 
   ๑. การจัดทำแปลงสาธิตผักสวนครัว-ผักอินทรีย์โดยไม่ใช้สารเคมี/ฮอร์โมน ภายใน รพ.สต. และขอให้บันทึกข้อมูลการดำเนินงานพร้อมส่งภาพโดยใช้อีเมล์ รพ.สต. ได้ที่ลิงก์ https://forms.gle/VQjSmAP3VoXz
PFSf6  ภายในวันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๖๓  เพื่อนำเสนอต่อเวทีประชุม พชอ. ในรอบถัดไป
   ๒. สนับสนุนการจำหน่ายผักอินทรีย์จากเกษตรกรในพื้นที่  โดยการเปิดตลาดนัดสีเขียวขึ้นภายใน รพ.สต. อย่างน้อยเดือนละ ๑-๒ ครั้ง  เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยได้บริโภคผักที่ปลอดภัยจากสารเคมี และขอให้บันทึกข้อมูลการดำเนินงานพร้อมส่งภาพโดยใช้อีเมล์ รพ.สต. ได้ที่ลิงก์ https://forms.gle/Pz7RoXGRy39qNiz66  ตั้งแต่วันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
   ๓. สนับสนุนการประชาสัมพันธ์และองค์ความรู้ เพื่อขับเคลื่อนการณรงค์เลิกใช้สารเคมีทางการเกษตร การสื่อสารความเสี่ยงพิษภัยจากสารเคมีทางการเกษตร  โดยสามารถดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ได้จากลิงก์ต่อไปนี้ http://gg.gg/ggwto  หรือดาวน์โหลดจากคิวอาร์โค้ด ที่แนบมาพร้อมนี้  ทั้งนี้  ขอให้หน่วยงานท่านเก็บรวบรวมภาพกิจกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการสื่อสารความเสี่ยงส่งได้ที่อีเมล์ n.prasertpong@gmail.com
       จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 13, 2020, 01:06:52 PM โดย Nattapong »