ผู้เขียน หัวข้อ: แจ้งการจัดทำOEHP  (อ่าน 434 ครั้ง)

Nattapong

  • Administrator
  • Newbie
  • *****
  • กระทู้: 11
    • ดูรายละเอียด
แจ้งการจัดทำOEHP
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2020, 01:59:32 PM »
เรื่อง  การจัดทำฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health
        Profile: OEHP) ด้านเกษตรกรรม
เรียน  ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ไร่ใต้ และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย    ข้อมูลการทำเกษตรกรรม/เพาะปลูก (รายตำบล)              จำนวน  ๑  ชุด   
      ด้วย กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  ได้มีนโยบายในการสร้างความปลอดภัยให้กับเกษตรกรในการเฝ้าระวังการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช  เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกลุ่มวัยแรงงานภาคเกษตร ตลอดทั้งการให้องค์ความรู้ต่างๆ แก่เกษตรกร รวมทั้งนำเสนอเข้าสู่เวทีพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พร้อมทั้งเป็นประเด็นการดำเนินงานสาธารณสุข ๑ ใน ๑๐ ประเด็น retreat นั้น
   ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร  จึงขอให้หน่วยงานของท่านดำเนินการ จัดทำฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile: OEHP) ด้านเกษตรกรรมโดยดาวน์โหลดอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี » งานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมและทันตสาธารณสุข » ห้องส่งเอกสารงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จากสสอ.ให้ รพ.สต.(นายณัฐพงศ์ ประเสริฐพงษ์) » การจัดทำฐานข้อมูลOEHP และขอให้ส่งข้อมูล OEHP ที่เป็นข้อมูลของท่านกลับไปยังงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร  ภายในวันที่ ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  ได้ที่เมล์ n.prasertpong@gmail.com เพื่อสรุปข้อมูลประเด็นนำเข้าสู่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ต่อไป
       จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 13, 2020, 01:05:52 PM โดย Nattapong »