ผู้เขียน หัวข้อ: การจัดทำฐานข้อมูลOEHP  (อ่าน 442 ครั้ง)

Nattapong

  • Administrator
  • Newbie
  • *****
  • กระทู้: 11
    • ดูรายละเอียด
การจัดทำฐานข้อมูลOEHP
« เมื่อ: มกราคม 31, 2020, 03:16:13 PM »
เรื่อง  การจัดทำฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile: OEHP) ด้านเกษตรกรรม
เรียน  ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ไร่ใต้ และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑.ข้อมูลการทำเกษตรกรรม/เพาะปลูก (รายตำบล)              จำนวน  ๑  ชุด   
          ด้วย กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  ได้มีนโยบายในการสร้างความปลอดภัยให้กับเกษตรกรในการเฝ้าระวังการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช  เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกลุ่มวัยแรงงานภาคเกษตร ตลอดทั้งการให้องค์ความรู้ต่างๆ แก่เกษตรกร รวมทั้งนำเสนอเข้าสู่เวทีพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พร้อมทั้งเป็นประเด็นการดำเนินงานสาธารณสุข ๑ ใน ๑๐ ประเด็น retreat นั้น
   ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร  จึงขอให้หน่วยงานของท่านดำเนินการ จัดทำจัดทาฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental Health Profile: OEHP) ด้านเกษตรกรรมโดยดาวน์โหลดอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ได้ที่  และขอให้ส่งข้อมูลการข้อมูล OEHP ให้กับงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร ภายในวันที่ ๒๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อสรุปข้อมูลประเด็นนำเข้าสู่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ต่อไป
    จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
              งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย