ผู้เขียน หัวข้อ: แจ้งรายงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม62  (อ่าน 542 ครั้ง)

Nattapong

  • Administrator
  • Newbie
  • *****
  • กระทู้: 11
    • ดูรายละเอียด
แจ้งรายงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม62
« เมื่อ: พฤศจิกายน 14, 2019, 09:19:33 AM »
เรื่อง   ขอให้รายงานการจัดการระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย    คำชี้แจงการรายงานฯ            จำนวน   ๑  ฉบับ
ด้วย  กระทรวงสาธารณสุข  โดยกองบริหารการสาธารณสุข  ขอความร่วมมือจากหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขรายงานการจัดการระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันนำไปสู่ประสิทธิภาพของการจัดทำแผนสนับสนุนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการให้ครอบคลุมและขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน
   ในการนี้  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร  ขอแจ้งให้หน่วยงานของท่านได้รายงานข้อมูลสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการผ่านโปรแกรมระบบรายงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมผ่านเว็บไซต์  http://203.157.3.56/ENV/APP/login/login.php  (ระบบบริหารงานกองบริหารการสาธารณสุข) >> ระบบรายงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  โดยระดับรพ.สต.  ให้รายงานระบบการจัดการมูลฝอย  ภายในวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  โดยมี Username  คือ  รหัสหน่วยงาน  ๕  หลัก  และ  Password  คือ  รหัสหน่วยงาน  ๕  หลัก  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป