ผู้เขียน หัวข้อ: แจ้งแผนฟื้นฟูด้านอนามัยสวล.  (อ่าน 512 ครั้ง)

admin

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • กระทู้: 272
    • ดูรายละเอียด
แจ้งแผนฟื้นฟูด้านอนามัยสวล.
« เมื่อ: กันยายน 20, 2019, 11:47:27 AM »
เรื่อง   แผนงานฟื้นฟูด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมช่วงหลังน้ำลด
เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดชมภู  ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ไร่ใต้       
   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายมูล
   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าช้าง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสร้างแก้ว 
   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโพธิ์
   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนจิก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัวฮี             
   และหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
สิ่งที่ส่งมาด้วย    แผนงานฟื้นฟูด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมช่วงหลังน้ำลด         จำนวน  ๑  ชุด
ด้วย คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีอุทกภัย  อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี (EOC)  ได้ดำเนินการติดตามสถานการณ์อุทกภัยในอำเภอพิบูลมังสาหาร  โดยประธานศูนย์ฯ ได้มีข้อสั่งการให้ทีมฟื้นฟูด้านสภาพจิตใจและด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมประชุมแผนการดำเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ประสบภัย เพื่อกำหนดแผนงานร่วมกันกับพื้นที่และเป็นไปในทิศทางเดียวกันร่วมกับแนวทางการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ได้ดำเนินการประชุมจัดทำแผนแผนปฏิบัติงานฟื้นฟูด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมช่วงหลังน้ำลดตามข้อเสนอแนะของพื้นที่ประสบภัยอุทกภัยในวันที่  ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นั้น
   ในการนี้  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร  จึงขอแจ้งแผนปฏิบัติงานฟื้นฟูด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมช่วงหลังน้ำลดในพื้นที่ประสบอุทกภัย และขอสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานของท่านปฏิบัติงานเพื่อร่วมปฏิบัติงานตามแผนงานฟื้นฟูด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมช่วงหลังน้ำลดระดับอำเภอ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนั้น อนึ่งผู้ที่ประสงค์เดินทางด้วยรถที่สนับสนุนจากโรงพยาบาลพิบูลมังสาหารสามารถมาขึ้นรถได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหารตามแผนงานฯ เวลา ๐๘.๓๐ น.    
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป