ผู้เขียน หัวข้อ: อบรมพัฒนาศักภาพจนท62สวล  (อ่าน 463 ครั้ง)

admin

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • กระทู้: 272
    • ดูรายละเอียด
อบรมพัฒนาศักภาพจนท62สวล
« เมื่อ: กรกฎาคม 18, 2019, 10:42:24 AM »
เรื่อง  ขอเชิญอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชึวอนามัย
เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ไร่ใต้       
   และหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
สิ่งที่ส่งมาด้วย     กำหนดการประชุม                     จำนวน  ๑ แผ่น
          เนื่องด้วย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชึวอนามัย อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยในหน่วยบริการปฐมภูมิ มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สามารถนำไปพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีว อนามัยในสถานบริการสาธารณสุข ชุมชน เพื่อลดผลกระทบหรือปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชนและเจ้าหน้าที่ ดังนั้น เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพิบูลมังสาหาร จึงจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น
          ในการนี้  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร  จึงขอเชิญบุคลากรที่รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชึวอนามัย เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยในระดับตำบล  รายละเอียดตามกำหนดการตามสิ่งทีส่งมาด้วยนี้ ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ณ  ห้องประชุมร่วมใจพัฒน์ ชั้น ๓ โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.   
          จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
                   งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
                           สสอ.พิบูลมังสาหาร
กำหนดการใหม่ดาวน์โหลดจากไฟล์แนบที่ 2 นะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 18, 2019, 01:50:26 PM โดย admin »