ผู้เขียน หัวข้อ: ทดลองหลักสูตรอสมช.สวล  (อ่าน 640 ครั้ง)

admin

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • กระทู้: 272
    • ดูรายละเอียด
ทดลองหลักสูตรอสมช.สวล
« เมื่อ: พฤษภาคม 15, 2019, 10:12:08 AM »
เรื่อง   ขอความร่วมมือในการทดลองหลักสูตรการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ไร่ใต้       
   และหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
ด้วยสถานการณ์ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ในการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่ จำเป็นต้องอาศัยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภาคประชาชน และเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารระหว่างภาครัฐ ท้องถิ่น ประชาชน  และประสานความร่วมมือระดับพื้นที่ ในการมีส่วนร่วมดูแล ป้องกันสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชนจากปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างดี กรมอนามัยจึงได้ดำเนินการขอเพิ่มสาขาอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และได้จัดทำหลักสูตรการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในการเป็นผู้นำขับเคลื่อนและจัดการสุขภาพของชุมชน ให้มีองค์ความรู้ ความสามารถด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม มีทักษะการปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสร้างการมีส่วนร่วมการเรียนรู้และการขับเคลื่อน เพื่อแก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
   ในการนี้  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านดำเนินการทดลองการใช้หลักสูตรดังกล่าวภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ และขอให้ส่งแบบฟอร์มรายงานผลการทดลองหลักสูตรมายังกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนกงานสาธารณสุขอำเภอ     พิบูลมังสาหาร ภายในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ http://gg.gg/dvsnf
จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินต่อไป 
หนังสือราชการดาวน์โหลดได้ที่ไฟล์แนบครับ