ผู้เขียน หัวข้อ: แจ้งทำแบบประเมินOCC62  (อ่าน 621 ครั้ง)

admin

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • กระทู้: 272
    • ดูรายละเอียด
แจ้งทำแบบประเมินOCC62
« เมื่อ: มีนาคม 29, 2019, 01:26:37 PM »
เรื่อง  ขอความร่วมมือจัดทำแบบประเมินและรายงานผลการจัดบริการอาชีวอนามัยในหน่วยปฐมภูมิ
เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ไร่ใต้       
   และหัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร
        ด้วย สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค ขอความร่วมมือทำแบบประเมินการจัดบริการอาชีวอนามัยในสถานพยาบาลหน่วยปฐมภูมิ และสำรวจรายงานผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพในกลุ่มวัยทำงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้ประสานเพื่อรวบรวมข้อมูลในระดับจังหวัด
        ในการนี้  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร จึงขอแจ้งให้ผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยในหน่วยงานของท่าน ได้ดำเนินการ Login อีเมล gmail โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลของท่าน  เพื่อทำแบบประเมินการจัดบริการอาชีวอนามัยในสถานพยาบาลหน่วยปฐมภูมิ และแบบสำรวจรายงานผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพในกลุ่มวัยทำงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อรวบรวมข้อมูลรายงานผลให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีทราบต่อไป โดยสามารถเข้าใช้งานบนระบบออนไลน์ได้ผ่านช่องทาง ต่อไปนี้
๑.  https://goo.gl/qBc5Vg   แบบประเมินการจัดบริการอาชีวอนามัยในสถานพยาบาลหน่วยปฐมภูมิ
๒.  https://goo.gl/kJP7ZP   แบบสำรวจรายงานผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพในกลุ่มวันทำงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
จึงเรียนมาเพื่อแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป