ผู้เขียน หัวข้อ: แจ้งแผนตรวจเยี่ยมงานอาชีวฯ15มีค62  (อ่าน 523 ครั้ง)

admin

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • กระทู้: 272
    • ดูรายละเอียด
แจ้งแผนตรวจเยี่ยมงานอาชีวฯ15มีค62
« เมื่อ: มีนาคม 11, 2019, 10:42:42 AM »
เรื่อง  แจ้งแผนการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายมูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดชมภู
   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระเว
สิ่งที่ส่งมาด้วย     แผนการนิเทศงานฯ                              จำนวน  ๑ ฉบับ
                     ตามที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ อุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการสนับสนุนให้หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับจัดบริการอาชีวอนามัยให้กับแรงงานในชุมชน รวมถึงการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่หรมควบคุมโรคกำหนด และตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN hospital ข้อ ๑๖ ของเกณฑ์ดำเนินงานโรงพยาบาล ในระดับดีมาก Plus นั้น
                      ในการนี้  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร  จึงขอแจ้งแผนการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์และมาตรฐานดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งเชิญผู้รับผิดชอบงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยในโซนพัฒนาสาธารณสุขโซนกุดชมภู เข้าร่วมรับฟังการดำเนินงานตรวจเยี่ยม   โดยมีกำหนดการตรวจเยี่ยมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายมูล วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป 
งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
สสอ.พิบูลมังสาหาร