ผู้เขียน หัวข้อ: ประชุมอบรม his audit  (อ่าน 828 ครั้ง)

admin

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • กระทู้: 272
    • ดูรายละเอียด
ประชุมอบรม his audit
« เมื่อ: ธันวาคม 13, 2018, 03:45:01 PM »
เรื่อง  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรโปรแกรม HIS Audit
เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง
           ตามที่ ชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอพิบูลมังสาหาร จะจัดประชุมอบรมพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรม JHCIS และการตรวจสอบข้อมูลด้วยโปรแกรม HIS Audit เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ในการลงข้อมูลที่ถูกต้อง และข้อมูลมีคุณภาพ ซึ่งมีกำหนดการจัดประชุมการใช้งานโปรแกรม HIS Audit ในระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘  ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร นั้น
           ในการนี้  ชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอพิบูลมังสาหารและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร จึงขอเชิญกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้ารับการอบรมดังนี้
              ๑.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล หน่วยงานละ ๑ คน
              ๒.ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลใน รพ.สต. หน่วยงานละ ๑-๒ คน
ทั้งนี้ในการประชุมอบรมขอให้ผู้เข้าร่วมได้เตรียม เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่อง SERVER พร้อมฐานข้อมูลปัจจุบัน สำหรับการติดตั้งโปรแกรมและทดสอบการใช้งาน พร้อมทั้งให้เตรียมปลั๊กไฟและบัตรประชาชน มาด้วยในวันอบรมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น
จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร.๐๔๕-๔๔๑๐๙๓