ผู้เขียน หัวข้อ: แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ ปี62 (ล่าสุ  (อ่าน 634 ครั้ง)

Sasi

  • สสอ.พิบูลมังสาหาร
  • Full Member
  • *
  • กระทู้: 129
    • ดูรายละเอียด
แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ ปี62 (ล่าสุ
« เมื่อ: ตุลาคม 10, 2018, 12:12:19 PM »
ขั้นตอนการเสนอบันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการ  ในปีงบ 2562
  1. ให้ ปริ้นแบบฟอร์มบันทึกขออนุญาตไปราชการ ที่เป็นไฟล์ PDF. แล้วเขียนด้วยลายมือตัวบรรจง ให้อ่านง่าย
      หรือถ้ากรณีพิมพ์มาเอง จะต้องจัดรูปแบบ โดยให้ดูแบบฟอร์มตามไฟล์ PDF. อ้างอิงเป็นหลัก 
      ( ผช.สสอ.แจ้งว่า กรณี ๑๙ รพ.สต.ไปเรื่องเดียวกัน ก็ให้ยื่นแบบฟอร์ม 1คน/1แผ่น/๑สำเนาต้นเรื่อง )
 2.  สำเนาหนังสือต้นเรื่องหรือหนังสือสั่งการไปราชการ  คือ
   ๑. หนังสือราชการสั่งการจาก สสจ. หรือ สสอ.  สำเนาแนบ จำนวน 1 ชุด
   ๒. กรณีต้นเรื่องที่เป็นโครงการหรือแผนออกหน่วยเคลื่อนที่ต่างๆ จะต้องแนบทั้งโครงการและแผนออกปฏิบัติงาน
             ในแผนจะต้องมีลายเซนต์ ท่าน สสอ.พิบูลฯ หรือ ผอ.รพ.สต. ลงนามกำกับแผนปฏิบัติงานทุกแผ่นเสมอ
 ๓. ให้นำบันทึกข้อความพร้อมแนบต้นเรื่องขออนุญาตไปราชการ มาออกเลขที่ อบ 1532/......และลงวันที่ ในบันทึก
    ข้อความ ที่ งานธุรการ สสอ.
 ๔. ให้ผู้ขออนุญาตไปราชการ เขียนรายละเอียดและลงชื่อขออนุญาตไปราชการ ในสมุดคุมเสนอบันทึกขออนุุญาต         
     ไปราชการ  ที่ งานธุรการ สสอ.พิบูลฯ
 ๕. นำส่งเอกสารชุดขออนุญาตไปราชการ ให้งานธุรการ สสอ.พิบูล  ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย ๑ วัน
     ชุดเอกสารประกอบด้วย    1. บันทึกข้อความ     2. หนังสือต้นเรื่องหรือหนังสือสั่งการ
                  3. สมุดคุมเสนอบันทึกขออนุุญาตไปราชการ
 ๖. ธุรการนำชุดขออนุญาตไปราชการ ใส่แฟ้มเสนอเซนต์ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจาก ท่าน สสอ.พิบูลฯ   
 ๗. เมื่อ ท่าน สสอ. ลงนามแล้ว  ธุรการ สสอ. นำแฟ้มไปเสนอนายอำเภอ เพื่อลงนามอนุญาตไปราชการ
 ๘. เมื่อนายอำเภอ ลงนามแล้ว  ธุรการนำกลับ สนง.สสอ. เข้าแฟ้ม "หนังสือขออนุญาตไปราชการ"