สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

งานพัฒนารูปแบบบริการ (นางสาวดลนภา สุขประดิษฐ์) => งานพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ(PCU/NPCU) => ข้อความที่เริ่มโดย: Donnapa ที่ มกราคม 13, 2022, 04:23:15 PM

หัวข้อ: ขอเชิญชวนส่งคลิปประกวด
เริ่มหัวข้อโดย: Donnapa ที่ มกราคม 13, 2022, 04:23:15 PM
เรียน ผู้จัดการหน่วยบริการปฐมภูมิกุดชมภู และผู้จัดการเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิห้วยแดง และผู้ที่สนใจทุกท่าน
เรื่อง ขอเชิญชวนส่งคลิปประกวด

       ขอเชิญชวนหน่วยบริการ PCU&NPCU  ที่สนใจเข้าร่วม จัดทำคลิปประกวดสร้างสรรค์   ่่ทำปฐมภูมิ  แล้วได้อะไร ่   ส่งสำนักงานสาธาณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ภายใน  28 กุมภาพันธ์  2565
,,

                                                          ขอบพระคุณค่ะ

 " เราจะพัฒนา ไปพร้อมๆกันนะคะ"
************************

ผู้ประสานงาน
นส.ดลนภา สุขประดิษฐ์
โทรศัพท์ 08 0464 4396