แจ้งข่าวสาร

ไม่มีกระทู้ใหม่ แจ้งงานเร่งด่วน !!! นัดประชุม ฝึกอบรม ติดตามงาน

กรุณาเข้าตรวจสอบเป็นระยะๆ ทั้งเวลาเช้าและเวลาบ่าย ของทุกวัน

2156 กระทู้
1044 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย somkiat
ใน เตรียมคว...
เมื่อ พฤษภาคม 10, 2018, 11:32:26 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ดาวน์โหลดหนังสือขออนุญาตไปราชการ

ขออนุญาตไปราชการ งานฝึกอบรม ประชุม ที่ สสอ.เสนอนายอำเภอพิบูลมังสาหาร

37 กระทู้
37 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน ไปราชการ...
เมื่อ ธันวาคม 20, 2017, 09:57:20 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องส่งรายงานให้ธุรการ สสอ.พิบูลมังสาหาร

สำหรับส่งงานประสานต่างๆ ใหงานธุรการ สสอ.พิบูลมังสาหาร เพื่อดำเนินการต่อไป

17 กระทู้
17 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 34huaydang
ใน บัญชีแนบ...
เมื่อ พฤษภาคม 05, 2018, 12:05:58 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ วาระการประชุม

105 กระทู้
79 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นวก.ภูธร
ใน วาระการป...
เมื่อ พฤษภาคม 15, 2018, 01:30:43 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้อง รับ-ส่ง ข้อมูลระว่าง รพ.สต. กับ รพ.สต.

433 กระทู้
412 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 43rawae
ใน แผนปฏิบั...
เมื่อ พฤษภาคม 17, 2018, 02:09:50 PM

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นวก.ภูธร
ใน แผนงบค่า...
เมื่อ มกราคม 23, 2018, 03:54:41 PM

งานที่ต้องส่งเป็นประจำรายสัปดาห์

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงาน 43 แฟ้ม

ส่งไม่เกินวันที่ 1 ของเดือนถัดไป

12 กระทู้
12 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน SQL URI
เมื่อ กุมภาพันธ์ 08, 2018, 02:20:06 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ 506

ตัดข้อมูลพร้อมกันกับ 21 แฟ้ม

2382 กระทู้
2381 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 40thachang
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ พฤษภาคม 19, 2018, 09:01:40 AM

งานผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ(ผช.สสอ.ประยงค์ สุดสุข)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล

รับ-ส่งข้อมูลงานบริหาร

256 กระทู้
240 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 34huaydang
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ มีนาคม 27, 2018, 10:18:07 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พกส.

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Sasi
ใน แบบสอบถา...
เมื่อ กรกฎาคม 01, 2014, 09:28:59 AM

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล(นายสมเกียรติ โพธิ์งาม)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง ข้อมูลงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

93 กระทู้
85 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 36napho
ใน แบบประเม...
เมื่อ เมษายน 27, 2018, 09:29:31 AM

งานพัฒนารูปแบบบริการ (นายสมเกียรติ โพธิ์งาม)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล

งานตรวจสุขภาพประชาชน

279 กระทู้
277 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย somkiat
ใน คำสั่ง พ...
เมื่อ พฤษภาคม 15, 2018, 02:53:40 PM

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานฯ(สสม.) (นายสมเกียรติ โพธิ์งาม)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและการบริการภาคประชาชน

122 กระทู้
104 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 47angsila
ใน ส่งสรุป ...
เมื่อ เมษายน 18, 2018, 11:02:52 AM

ฝ่ายยุทธศาสตร์ / ประกันสุขภาพ / กองทุน (นายภิศักดิ์ พรรณาภพ)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานยุทธศาสตร์ / ประกันสุขภาพ

ส่งรายงาน ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน

1052 กระทู้
962 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นวก.ภูธร
ใน รายละเอี...
เมื่อ พฤษภาคม 22, 2018, 11:43:50 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล

ไฟล์/เอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นวก.ภูธร
ใน คู่มือปฏ...
เมื่อ ตุลาคม 04, 2017, 11:23:05 AM

งานฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ (นายอนันตฤทธิ์ คูณเสนา)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานควบคุมโรคติดต่อ

รับส่งงานทั่วไป ส่งงาน DHF3 รายงานสำรวจHICI แบบฟอร์มต่างๆ เกี่บวกับงานควบคุมโรคและงานระบาด

201 กระทู้
201 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 50bankam
ใน HI CI พค.61 บ้...
เมื่อ พฤษภาคม 22, 2018, 01:11:08 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งงานการเยี่ยม pt. TB

116 กระทู้
114 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 37chathee
ใน เยี่ยม TB ...
เมื่อ มกราคม 15, 2017, 02:22:28 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งาน EPI + Cover EPI

งาน EPI + Cover EPI ตัดยอดทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน

412 กระทู้
412 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 50bankam
ใน EPI พค.61 บ้า...
เมื่อ พฤษภาคม 22, 2018, 01:11:37 PM

งานฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ(วรรณฤดี)

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

200 กระทู้
134 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 34huaydang
ใน รายชื่อก...
เมื่อ สิงหาคม 17, 2017, 03:34:40 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับส่งงาน DMHT

รับส่งงาน DMHT

1131 กระทู้
832 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Pui
ใน แบบรายงา...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 13, 2018, 03:22:17 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงานบุหรี สุรา

รายงานงวดรายไตรมาส ตจ.001

114 กระทู้
73 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 35saimoon
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ พฤษภาคม 11, 2018, 02:57:35 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับส่งงานป้องกันควบคุมโรคมะเร็งต่างๆ

งานมะเร็งปากมดลูก งานมะเร็งเต้านม งานมะเร็งตับและท่อน้ำดี

799 กระทู้
665 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 37chathee
ใน ส่ง รง.ตร...
เมื่อ เมษายน 24, 2018, 10:20:05 AM

งานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมและทันตสาธารณสุข (นายณัฐพงศ์ ประเสริฐพงษ์)

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องส่งเอกสารงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จากสสอ.ให้ รพ.สต.

ห้องส่งเอกสารงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จากสสอ.ให้ รพ.สต.

12 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน Re: แบบฟอร...
เมื่อ พฤษภาคม 01, 2018, 01:51:21 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องรับงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจาก รพ.สต.

ห้องรับงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจาก รพ.สต.

3 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 37chathee
ใน รูปรณรงค...
เมื่อ เมษายน 05, 2017, 03:12:33 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานทันตสาธารณสุข

รายงานรายเดือน ส่งไม่เกินวันที่ 25 ของเดือน

10 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 48nonkalong
ใน รายงานทั...
เมื่อ พฤษภาคม 22, 2018, 04:31:40 PM

งานการเงิน (พิไลวรรณ)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลงานข้อมูลการเงิน

รายงานเดือนและรายงานเฉพาะกิจ

2360 กระทู้
2357 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 41sangkeaw
ใน ส่งGLสร้า...
เมื่อ พฤษภาคม 22, 2018, 05:44:43 PM

งานฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ (สมปอง ชาววัง)

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมสุขภาพ

1033 กระทู้
1000 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Ubonwan
ใน ผลงานส่ง...
เมื่อ พฤษภาคม 03, 2018, 04:40:46 PM

งานฝ่ายสนับสนุนบริการสุขภาพ (กีรติโชติ เสริมศรี)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล

รับ-ส่งข้อมูล

211 กระทู้
210 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 50bankam
ใน 3S E1 ตค.60 บ้...
เมื่อ ตุลาคม 22, 2017, 10:57:59 AM

งานการแพทย์และสุขภาพจิต (อุบล เดชะรัฐ)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง ข้อมูลงานการแพทย์

รับ - ส่ง ข้อมูลงานการแพทย์และสุขภาพจิต / งานด้านบำบัดยาเสพติด

273 กระทู้
270 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 50bankam
ใน รง.สุขภา...
เมื่อ พฤษภาคม 22, 2018, 01:12:47 PM

งานฝ่ายเภสัช+งานแพทย์แผนไทย (สมพร ไชยดี)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล งานเภสัช

รายงานสรุปการใช้ยา และ การสำรวจร้านค้าร้านชำ

601 กระทู้
598 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 34huaydang
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ พฤษภาคม 17, 2018, 04:08:22 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล งานแพทย์แผนไทย

รับ-ส่งข้อมูล งานแพทย์แผนไทย

493 กระทู้
491 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 50bankam
ใน รง.แพทย์...
เมื่อ พฤษภาคม 22, 2018, 01:13:17 PM

หนังสือวิทยุ / ประชาสัมพันธ์

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือวิทยุ สสอ.->รพ.สต.

ส่งหนังสือวิทยุ สสอ.->รพ.สต.

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือประชาสัมพันธ์ สสอ.->รพ.สต.

ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ สสอ.->รพ.สต.

0 กระทู้
0 หัวข้อ

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี - Info Center

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

14923 กระทู้ ใน 13040 หัวข้อ โดย 47 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: navapan
กระทู้ล่าสุด: "ส่งGLสร้า..." ( พฤษภาคม 22, 2018, 05:44:43 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

3 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 4. ออนไลน์มากที่สุด: 46 (เมษายน 04, 2013, 01:40:36 PM)