แจ้งข่าวสาร

ไม่มีกระทู้ใหม่ แจ้งงานเร่งด่วน !!! นัดประชุม ฝึกอบรม ติดตามงาน

กรุณาเข้าตรวจสอบเป็นระยะๆ ทั้งเวลาเช้าและเวลาบ่าย ของทุกวัน

2203 กระทู้
1090 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Nattapong
ใน แจ้งรายล...
เมื่อ กรกฎาคม 22, 2020, 11:00:12 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ดาวน์โหลดหนังสือขออนุญาตไปราชการ

ขออนุญาตไปราชการ งานฝึกอบรม ประชุม ที่ สสอ.เสนอนายอำเภอพิบูลมังสาหาร

40 กระทู้
40 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Nattapong
ใน ประชุมสว...
เมื่อ มกราคม 14, 2020, 09:54:30 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องส่งรายงานให้ธุรการ สสอ.พิบูลมังสาหาร

สำหรับส่งงานประสานต่างๆ ใหงานธุรการ สสอ.พิบูลมังสาหาร เพื่อดำเนินการต่อไป

21 กระทู้
21 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 45nongbuahee
ใน บัญชีแนบ...
เมื่อ กรกฎาคม 25, 2018, 04:35:16 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ วาระการประชุม

116 กระทู้
88 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย somkiat
ใน รายงานกา...
เมื่อ กันยายน 15, 2020, 10:48:01 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้อง รับ-ส่ง ข้อมูลระว่าง รพ.สต. กับ รพ.สต.

454 กระทู้
433 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 33donjik
ใน ฝากดอนจิ...
เมื่อ มิถุนายน 10, 2020, 02:21:46 PM

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน เชิญร่วม...
เมื่อ ตุลาคม 22, 2018, 01:51:54 PM

งานที่ต้องส่งเป็นประจำรายสัปดาห์

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงาน 43 แฟ้ม

ส่งไม่เกินวันที่ 1 ของเดือนถัดไป

17 กระทู้
17 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 33donjik
ใน ส่ง43 แฟ้ม...
เมื่อ กรกฎาคม 30, 2019, 02:24:45 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ 506

ตัดข้อมูลพร้อมกันกับ 21 แฟ้ม

4238 กระทู้
4236 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 48nonkalong
ใน ส่ง รง.506 (62...
เมื่อ กันยายน 30, 2020, 01:18:45 PM

งานผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ(นายสันติ ศรัทธาพันธ์)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล

รับ-ส่งข้อมูลงานบริหาร

261 กระทู้
245 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 33donjik
ใน ส่ง GLดอนจ...
เมื่อ ตุลาคม 15, 2019, 01:42:47 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พกส.

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Sasi
ใน แบบสอบถา...
เมื่อ กรกฎาคม 01, 2014, 09:28:59 AM

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล(นางสาวขวัญเนตร สุขประดิษฐ์)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง ข้อมูลงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

128 กระทู้
103 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นวก.ภูธร
ใน Re: รายละเ...
เมื่อ มกราคม 20, 2020, 11:01:08 AM

งานพัฒนารูปแบบบริการ (นางสาวขัวญเนตร สุขประดิษฐ์)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล

งานตรวจสุขภาพประชาชน

322 กระทู้
307 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นวก.ภูธร
ใน Re: รพ.สต.ติ...
เมื่อ มกราคม 22, 2020, 12:53:38 PM

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานฯ(สสม.) (นายอาทิตย์ ธรรมจักร์)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและการบริการภาคประชาชน

130 กระทู้
112 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย somkiat
ใน เรียนเชิ...
เมื่อ ตุลาคม 10, 2018, 10:52:55 AM

ฝ่ายยุทธศาสตร์ / ประกันสุขภาพ / กองทุน (นายสมเกียรติ โพธิ์งาม)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานยุทธศาสตร์ / ประกันสุขภาพ

ส่งรายงาน ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน

1165 กระทู้
1057 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 49nachum
ใน ส่งแผนกา...
เมื่อ กันยายน 01, 2020, 11:27:34 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล

ไฟล์/เอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นวก.ภูธร
ใน ไฟล์บริห...
เมื่อ พฤศจิกายน 05, 2018, 10:23:38 AM

งานฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ (นางสาวลักขณา พูลดี)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานควบคุมโรคติดต่อ

รับส่งงานทั่วไป ส่งงาน DHF3 รายงานสำรวจHICI แบบฟอร์มต่างๆ เกี่บวกับงานควบคุมโรคและงานระบาด

523 กระทู้
519 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 49nachum
ใน นาชุมส่...
เมื่อ กรกฎาคม 01, 2019, 07:40:42 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งงานการเยี่ยม pt. TB

120 กระทู้
118 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย somkiat
ใน ีเอกสารป...
เมื่อ มีนาคม 21, 2019, 11:21:44 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งาน EPI + Cover EPI

งาน EPI + Cover EPI ตัดยอดทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน

457 กระทู้
457 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 39nokten
ใน รายงานวั...
เมื่อ เมษายน 29, 2020, 01:02:46 PM

งานฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ(นางชนิศา พุ่มจันทร์)

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

202 กระทู้
136 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 49nachum
ใน รพ.สต.นาช...
เมื่อ ธันวาคม 20, 2019, 02:10:39 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับส่งงาน DMHT

รับส่งงาน DMHT

1137 กระทู้
838 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย SOMPONG
ใน สรุปผลงา...
เมื่อ มิถุนายน 12, 2019, 10:40:06 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงานบุหรี สุรา

รายงานงวดรายไตรมาส ตจ.001

115 กระทู้
74 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย SOMPONG
ใน แบบรายงา...
เมื่อ กรกฎาคม 04, 2019, 04:16:40 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับส่งงานป้องกันควบคุมโรคมะเร็งต่างๆ

งานมะเร็งปากมดลูก งานมะเร็งเต้านม งานมะเร็งตับและท่อน้ำดี

826 กระทู้
692 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 37chathee
ใน ส่ง รง.ตร...
เมื่อ มิถุนายน 26, 2019, 09:49:40 AM

งานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมและทันตสาธารณสุข

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องส่งเอกสารงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จากสสอ.ให้ รพ.สต.(นายณัฐพงศ์ ประเสริฐพงษ์)

ห้องส่งเอกสารงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จากสสอ.ให้ รพ.สต.

15 กระทู้
14 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Nattapong
ใน การจัดทำ...
เมื่อ มกราคม 31, 2020, 03:16:13 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องรับงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจาก รพ.สต.(นายณัฐพงศ์ ประเสริฐพงษ์)

ห้องรับงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจาก รพ.สต.

3 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 37chathee
ใน รูปรณรงค...
เมื่อ เมษายน 05, 2017, 03:12:33 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานทันตสาธารณสุข(น.ส.รัตนาภรณ์ พุ่มจันทร์)

รายงานรายเดือน ส่งไม่เกินวันที่ 25 ของเดือน

22 กระทู้
22 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย SOMPONG
ใน สรุปผลงา...
เมื่อ กันยายน 15, 2020, 08:43:09 PM

งานการเงิน (นางสาววรางคณา พงค์พิทักษ์)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลงานข้อมูลการเงิน

รายงานเดือนและรายงานเฉพาะกิจ

3585 กระทู้
3567 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 45nongbuahee
ใน 407 1 ต.ค.63 รพ...
เมื่อ วันนี้ เวลา 10:18:07 AM

งานฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ (สมปอง ชาววัง)

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมสุขภาพ

1102 กระทู้
1069 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย SOMPONG
ใน วาระการป...
เมื่อ กันยายน 15, 2020, 08:48:58 PM

งานฝ่ายสนับสนุนบริการสุขภาพ (นางสาวรัตนาภรณ์ พุ่มจันทร์)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล

รับ-ส่งข้อมูล

211 กระทู้
210 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 50bankam
ใน 3S E1 ตค.60 บ้...
เมื่อ ตุลาคม 22, 2017, 10:57:59 AM

งานการแพทย์และสุขภาพจิต (น.ส.รัตนาภรณ์ พุ่มจันทร์)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง ข้อมูลงานการแพทย์

รับ - ส่ง ข้อมูลงานการแพทย์และสุขภาพจิต / งานด้านบำบัดยาเสพติด

296 กระทู้
293 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย somkiat
ใน หลักสูตร...
เมื่อ กันยายน 03, 2019, 10:40:54 AM

งานฝ่ายเภสัช+งานแพทย์แผนไทย (สมพร ไชยดี)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล งานเภสัช

รายงานสรุปการใช้ยา และ การสำรวจร้านค้าร้านชำ

285 กระทู้
284 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย topphiboon
ใน รายงานสา...
เมื่อ กันยายน 15, 2020, 02:07:21 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล งานแพทย์แผนไทย

รับ-ส่งข้อมูล งานแพทย์แผนไทย

515 กระทู้
513 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 45nongbuahee
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 24, 2020, 10:02:29 AM

หนังสือวิทยุ / ประชาสัมพันธ์

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือวิทยุ สสอ.->รพ.สต.

ส่งหนังสือวิทยุ สสอ.->รพ.สต.

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือประชาสัมพันธ์ สสอ.->รพ.สต.

ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ สสอ.->รพ.สต.

0 กระทู้
0 หัวข้อ

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี - Info Center

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

18521 กระทู้ ใน 16569 หัวข้อ โดย 53 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: sarinya
กระทู้ล่าสุด: "407 1 ต.ค.63 รพ..." ( วันนี้ เวลา 10:18:07 AM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

54 บุคคลทั่วไป, 2 สมาชิก

ผู้ใช้เมื่อ 15 นาทีที่ผ่านมา:
50bankam, Nattapong

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 89. ออนไลน์มากที่สุด: 170 (พฤษภาคม 05, 2020, 11:11:26 PM)