แจ้งข่าวสาร

ไม่มีกระทู้ใหม่ แจ้งงานเร่งด่วน !!! นัดประชุม ฝึกอบรม ติดตามงาน

กรุณาเข้าตรวจสอบเป็นระยะๆ ทั้งเวลาเช้าและเวลาบ่าย ของทุกวัน

2109 กระทู้
1008 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน ประชาสัม...
เมื่อ พฤศจิกายน 22, 2017, 02:41:46 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ดาวน์โหลดหนังสือขออนุญาตไปราชการ

ขออนุญาตไปราชการ งานฝึกอบรม ประชุม ที่ สสอ.เสนอนายอำเภอพิบูลมังสาหาร

36 กระทู้
36 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Sasi
ใน ไปราชการ...
เมื่อ กรกฎาคม 23, 2017, 05:53:43 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องส่งรายงานให้ธุรการ สสอ.พิบูลมังสาหาร

สำหรับส่งงานประสานต่างๆ ใหงานธุรการ สสอ.พิบูลมังสาหาร เพื่อดำเนินการต่อไป

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 49nachum
ใน รพ.สต.นาช...
เมื่อ พฤศจิกายน 21, 2017, 09:53:34 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ วาระการประชุม

99 กระทู้
73 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นวก.ภูธร
ใน วาระการป...
เมื่อ ตุลาคม 16, 2017, 09:12:56 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้อง รับ-ส่ง ข้อมูลระว่าง รพ.สต. กับ รพ.สต.

423 กระทู้
402 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 50bankam
ใน ฝากให้ทิ...
เมื่อ ตุลาคม 20, 2017, 09:23:46 AM

งานที่ต้องส่งเป็นประจำรายสัปดาห์

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงาน 43 แฟ้ม

ส่งไม่เกินวันที่ 1 ของเดือนถัดไป

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 39nokten
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ พฤศจิกายน 10, 2017, 03:56:39 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ 506

ตัดข้อมูลพร้อมกันกับ 21 แฟ้ม

2056 กระทู้
2055 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 47angsila
ใน ส่ง 506 17-23 พ...
เมื่อ วันนี้ เวลา 02:39:22 PM

งานผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ(ผช.สสอ.ประยงค์ สุดสุข)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล

รับ-ส่งข้อมูลงานบริหาร

240 กระทู้
229 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 45nongbuahee
ใน บัญชีแนบ...
เมื่อ ตุลาคม 23, 2017, 09:55:18 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พกส.

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Sasi
ใน แบบสอบถา...
เมื่อ กรกฎาคม 01, 2014, 09:28:59 AM

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล(นายสมเกียรติ โพธิ์งาม)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง ข้อมูลงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

53 กระทู้
47 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย somkiat
ใน แนวทาง Happi...
เมื่อ พฤษภาคม 09, 2017, 04:02:29 PM

งานพัฒนารูปแบบบริการ (นายสมเกียรติ โพธิ์งาม)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล

งานตรวจสุขภาพประชาชน

243 กระทู้
241 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 36napho
ใน ประเมินต...
เมื่อ ตุลาคม 05, 2017, 12:16:02 PM

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานฯ(สสม.) (นายสมเกียรติ โพธิ์งาม)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและการบริการภาคประชาชน

113 กระทู้
95 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย somkiat
ใน ประเมิน ...
เมื่อ สิงหาคม 15, 2017, 04:00:07 PM

ฝ่ายยุทธศาสตร์ / ประกันสุขภาพ / กองทุน (นายภิศักดิ์ พรรณาภพ)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานยุทธศาสตร์ / ประกันสุขภาพ

ส่งรายงาน ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน

1038 กระทู้
959 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 33donjik
ใน แผนปฏิบั...
เมื่อ พฤศจิกายน 03, 2017, 09:49:33 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล

ไฟล์/เอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นวก.ภูธร
ใน คู่มือปฏ...
เมื่อ ตุลาคม 04, 2017, 11:23:05 AM

งานฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ (นายอนันตฤทธิ์ คูณเสนา)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานควบคุมโรคติดต่อ

รับส่งงานทั่วไป ส่งงาน DHF3 รายงานสำรวจHICI แบบฟอร์มต่างๆ เกี่บวกับงานควบคุมโรคและงานระบาด

162 กระทู้
162 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 38nonghai
ใน HI CI พย.60 หน...
เมื่อ พฤศจิกายน 23, 2017, 09:17:10 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งงานการเยี่ยม pt. TB

116 กระทู้
114 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 37chathee
ใน เยี่ยม TB ...
เมื่อ มกราคม 15, 2017, 02:22:28 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งาน EPI + Cover EPI

งาน EPI + Cover EPI ตัดยอดทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน

386 กระทู้
386 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 45nongbuahee
ใน รายงานวั...
เมื่อ วันนี้ เวลา 02:57:25 PM

งานฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ(วรรณฤดี)

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

200 กระทู้
134 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 34huaydang
ใน รายชื่อก...
เมื่อ สิงหาคม 17, 2017, 03:34:40 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับส่งงาน DMHT

รับส่งงาน DMHT

1130 กระทู้
831 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 39nokten
ใน ข้อมูลกล...
เมื่อ สิงหาคม 22, 2017, 04:33:23 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงานบุหรี สุรา

รายงานงวดรายไตรมาส ตจ.001

110 กระทู้
69 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Pui
ใน Re: ตจ.001 บ้า...
เมื่อ มิถุนายน 14, 2016, 02:00:53 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับส่งงานป้องกันควบคุมโรคมะเร็งต่างๆ

งานมะเร็งปากมดลูก งานมะเร็งเต้านม งานมะเร็งตับและท่อน้ำดี

789 กระทู้
655 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 37chathee
ใน ส่ง รง.ตร...
เมื่อ พฤศจิกายน 22, 2017, 11:23:41 AM

งานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมและทันตสาธารณสุข (นายณัฐพงศ์ ประเสริฐพงษ์)

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องส่งเอกสารงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จากสสอ.ให้ รพ.สต.

ห้องส่งเอกสารงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จากสสอ.ให้ รพ.สต.

8 กระทู้
8 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน แบบฟอร์น...
เมื่อ พฤศจิกายน 07, 2017, 11:13:15 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องรับงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจาก รพ.สต.

ห้องรับงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจาก รพ.สต.

3 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 37chathee
ใน รูปรณรงค...
เมื่อ เมษายน 05, 2017, 03:12:33 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานทันตสาธารณสุข

รายงานรายเดือน ส่งไม่เกินวันที่ 25 ของเดือน

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 48nonkalong
ใน รายงานทั...
เมื่อ พฤศจิกายน 22, 2017, 02:03:40 PM

งานการเงิน (พิไลวรรณ)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลงานข้อมูลการเงิน

รายงานเดือนและรายงานเฉพาะกิจ

2171 กระทู้
2168 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 45nongbuahee
ใน ส่ง 407 23พ.ย....
เมื่อ พฤศจิกายน 23, 2017, 10:21:53 AM

งานฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ (สมปอง ชาววัง)

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมสุขภาพ

1000 กระทู้
970 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Ubonwan
ใน ขอส่งแนว...
เมื่อ พฤศจิกายน 21, 2017, 11:41:23 AM

งานฝ่ายสนับสนุนบริการสุขภาพ (กีรติโชติ เสริมศรี)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล

รับ-ส่งข้อมูล

211 กระทู้
210 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 50bankam
ใน 3S E1 ตค.60 บ้...
เมื่อ ตุลาคม 22, 2017, 10:57:59 AM

งานการแพทย์และสุขภาพจิต (อุบล เดชะรัฐ)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง ข้อมูลงานการแพทย์

รับ - ส่ง ข้อมูลงานการแพทย์และสุขภาพจิต / งานด้านบำบัดยาเสพติด

257 กระทู้
254 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 37chathee
ใน ส่ง รง.สุ...
เมื่อ พฤศจิกายน 22, 2017, 11:49:35 AM

งานฝ่ายเภสัช+งานแพทย์แผนไทย (สมพร ไชยดี)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล งานเภสัช

รายงานสรุปการใช้ยา และ การสำรวจร้านค้าร้านชำ

573 กระทู้
570 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 50bankam
ใน ตรวจสารป...
เมื่อ พฤศจิกายน 21, 2017, 02:56:44 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล งานแพทย์แผนไทย

รับ-ส่งข้อมูล งานแพทย์แผนไทย

480 กระทู้
478 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 50bankam
ใน รง.แพทย์...
เมื่อ พฤศจิกายน 21, 2017, 02:48:07 PM

หนังสือวิทยุ / ประชาสัมพันธ์

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือวิทยุ สสอ.->รพ.สต.

ส่งหนังสือวิทยุ สสอ.->รพ.สต.

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือประชาสัมพันธ์ สสอ.->รพ.สต.

ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ สสอ.->รพ.สต.

0 กระทู้
0 หัวข้อ

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี - Info Center

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

14034 กระทู้ ใน 12184 หัวข้อ โดย 45 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: SOMPONG
กระทู้ล่าสุด: "รายงานวั..." ( วันนี้ เวลา 02:57:25 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

3 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 9. ออนไลน์มากที่สุด: 46 (เมษายน 04, 2013, 01:40:36 PM)