แจ้งข่าวสาร

ไม่มีกระทู้ใหม่ แจ้งงานเร่งด่วน !!! นัดประชุม ฝึกอบรม ติดตามงาน

กรุณาเข้าตรวจสอบเป็นระยะๆ ทั้งเวลาเช้าและเวลาบ่าย ของทุกวัน

2143 กระทู้
1032 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Sasi
ใน ขอความอน...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2018, 10:19:13 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ดาวน์โหลดหนังสือขออนุญาตไปราชการ

ขออนุญาตไปราชการ งานฝึกอบรม ประชุม ที่ สสอ.เสนอนายอำเภอพิบูลมังสาหาร

37 กระทู้
37 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน ไปราชการ...
เมื่อ ธันวาคม 20, 2017, 09:57:20 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องส่งรายงานให้ธุรการ สสอ.พิบูลมังสาหาร

สำหรับส่งงานประสานต่างๆ ใหงานธุรการ สสอ.พิบูลมังสาหาร เพื่อดำเนินการต่อไป

10 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 49nachum
ใน รพ.สต.นาช...
เมื่อ มกราคม 22, 2018, 03:53:53 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ วาระการประชุม

102 กระทู้
76 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นวก.ภูธร
ใน วาระการป...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 08, 2018, 04:34:55 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้อง รับ-ส่ง ข้อมูลระว่าง รพ.สต. กับ รพ.สต.

426 กระทู้
405 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 48nonkalong
ใน แบบฟอร์ม...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 08, 2018, 10:05:31 AM

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นวก.ภูธร
ใน แผนงบค่า...
เมื่อ มกราคม 23, 2018, 03:54:41 PM

งานที่ต้องส่งเป็นประจำรายสัปดาห์

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงาน 43 แฟ้ม

ส่งไม่เกินวันที่ 1 ของเดือนถัดไป

12 กระทู้
12 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน SQL URI
เมื่อ กุมภาพันธ์ 08, 2018, 02:20:06 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ 506

ตัดข้อมูลพร้อมกันกับ 21 แฟ้ม

2227 กระทู้
2226 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 46nonyanang
ใน 506 โนนยาน...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 16, 2018, 01:56:09 PM

งานผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ(ผช.สสอ.ประยงค์ สุดสุข)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล

รับ-ส่งข้อมูลงานบริหาร

253 กระทู้
237 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 45nongbuahee
ใน บัญชีแนบ...
เมื่อ มกราคม 25, 2018, 04:05:47 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พกส.

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Sasi
ใน แบบสอบถา...
เมื่อ กรกฎาคม 01, 2014, 09:28:59 AM

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล(นายสมเกียรติ โพธิ์งาม)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง ข้อมูลงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

82 กระทู้
75 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 35saimoon
ใน แบบสำรวจ...
เมื่อ มกราคม 12, 2018, 02:24:59 PM

งานพัฒนารูปแบบบริการ (นายสมเกียรติ โพธิ์งาม)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล

งานตรวจสุขภาพประชาชน

270 กระทู้
268 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย somkiat
ใน แบบประเม...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 05, 2018, 03:24:55 PM

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานฯ(สสม.) (นายสมเกียรติ โพธิ์งาม)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและการบริการภาคประชาชน

113 กระทู้
95 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย somkiat
ใน ประเมิน ...
เมื่อ สิงหาคม 15, 2017, 04:00:07 PM

ฝ่ายยุทธศาสตร์ / ประกันสุขภาพ / กองทุน (นายภิศักดิ์ พรรณาภพ)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานยุทธศาสตร์ / ประกันสุขภาพ

ส่งรายงาน ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน

1039 กระทู้
958 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน รายชื่อผ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 05, 2018, 10:08:30 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล

ไฟล์/เอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นวก.ภูธร
ใน คู่มือปฏ...
เมื่อ ตุลาคม 04, 2017, 11:23:05 AM

งานฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ (นายอนันตฤทธิ์ คูณเสนา)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานควบคุมโรคติดต่อ

รับส่งงานทั่วไป ส่งงาน DHF3 รายงานสำรวจHICI แบบฟอร์มต่างๆ เกี่บวกับงานควบคุมโรคและงานระบาด

178 กระทู้
178 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 38nonghai
ใน mapping 8 กพ.61 ห...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 09, 2018, 03:43:20 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งงานการเยี่ยม pt. TB

116 กระทู้
114 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 37chathee
ใน เยี่ยม TB ...
เมื่อ มกราคม 15, 2017, 02:22:28 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งาน EPI + Cover EPI

งาน EPI + Cover EPI ตัดยอดทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน

399 กระทู้
399 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 46nonyanang
ใน Epi โนนยาน...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2018, 03:03:55 PM

งานฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ(วรรณฤดี)

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

200 กระทู้
134 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 34huaydang
ใน รายชื่อก...
เมื่อ สิงหาคม 17, 2017, 03:34:40 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับส่งงาน DMHT

รับส่งงาน DMHT

1131 กระทู้
832 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Pui
ใน แบบรายงา...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 13, 2018, 03:22:17 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงานบุหรี สุรา

รายงานงวดรายไตรมาส ตจ.001

111 กระทู้
70 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Pui
ใน แบบฟอร์ม...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 13, 2018, 03:04:15 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับส่งงานป้องกันควบคุมโรคมะเร็งต่างๆ

งานมะเร็งปากมดลูก งานมะเร็งเต้านม งานมะเร็งตับและท่อน้ำดี

795 กระทู้
661 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 34huaydang
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 01, 2018, 10:33:25 AM

งานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมและทันตสาธารณสุข (นายณัฐพงศ์ ประเสริฐพงษ์)

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องส่งเอกสารงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จากสสอ.ให้ รพ.สต.

ห้องส่งเอกสารงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จากสสอ.ให้ รพ.สต.

11 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน แบบฟอร์ม...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 08, 2018, 09:39:12 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องรับงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจาก รพ.สต.

ห้องรับงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจาก รพ.สต.

3 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 37chathee
ใน รูปรณรงค...
เมื่อ เมษายน 05, 2017, 03:12:33 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานทันตสาธารณสุข

รายงานรายเดือน ส่งไม่เกินวันที่ 25 ของเดือน

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน เกณฑ์ประ...
เมื่อ พฤศจิกายน 11, 2017, 09:42:12 AM

งานการเงิน (พิไลวรรณ)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลงานข้อมูลการเงิน

รายงานเดือนและรายงานเฉพาะกิจ

2232 กระทู้
2229 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 34huaydang
ใน รายงาน ง...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2018, 03:46:56 PM

งานฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ (สมปอง ชาววัง)

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมสุขภาพ

1018 กระทู้
985 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 35saimoon
ใน คะแนน CG ร...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 18, 2018, 02:54:19 PM

งานฝ่ายสนับสนุนบริการสุขภาพ (กีรติโชติ เสริมศรี)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล

รับ-ส่งข้อมูล

211 กระทู้
210 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 50bankam
ใน 3S E1 ตค.60 บ้...
เมื่อ ตุลาคม 22, 2017, 10:57:59 AM

งานการแพทย์และสุขภาพจิต (อุบล เดชะรัฐ)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง ข้อมูลงานการแพทย์

รับ - ส่ง ข้อมูลงานการแพทย์และสุขภาพจิต / งานด้านบำบัดยาเสพติด

263 กระทู้
260 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 37chathee
ใน ส่ง รง.สุ...
เมื่อ มกราคม 25, 2018, 09:46:31 AM

งานฝ่ายเภสัช+งานแพทย์แผนไทย (สมพร ไชยดี)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล งานเภสัช

รายงานสรุปการใช้ยา และ การสำรวจร้านค้าร้านชำ

589 กระทู้
586 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 46nonyanang
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2018, 03:51:22 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล งานแพทย์แผนไทย

รับ-ส่งข้อมูล งานแพทย์แผนไทย

486 กระทู้
484 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 45nongbuahee
ใน รพ.สต.หนอ...
เมื่อ มกราคม 25, 2018, 02:50:39 PM

หนังสือวิทยุ / ประชาสัมพันธ์

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือวิทยุ สสอ.->รพ.สต.

ส่งหนังสือวิทยุ สสอ.->รพ.สต.

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือประชาสัมพันธ์ สสอ.->รพ.สต.

ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ สสอ.->รพ.สต.

0 กระทู้
0 หัวข้อ

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี - Info Center

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

14469 กระทู้ ใน 12598 หัวข้อ โดย 46 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: nufai
กระทู้ล่าสุด: "ส่งรายงา..." ( กุมภาพันธ์ 20, 2018, 03:51:22 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

2 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 2. ออนไลน์มากที่สุด: 46 (เมษายน 04, 2013, 01:40:36 PM)