แจ้งข่าวสาร

ไม่มีกระทู้ใหม่ แจ้งงานเร่งด่วน !!! นัดประชุม ฝึกอบรม ติดตามงาน

กรุณาเข้าตรวจสอบเป็นระยะๆ ทั้งเวลาเช้าและเวลาบ่าย ของทุกวัน

2023 กระทู้
923 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 34huaydang
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ มีนาคม 24, 2017, 01:46:03 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ดาวน์โหลดหนังสือขออนุญาตไปราชการ

ขออนุญาตไปราชการ งานฝึกอบรม ประชุม ที่ สสอ.เสนอนายอำเภอพิบูลมังสาหาร

35 กระทู้
35 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน หนังสืออ...
เมื่อ มกราคม 23, 2017, 09:21:20 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องส่งรายงานให้ธุรการ สสอ.พิบูลมังสาหาร

สำหรับส่งงานประสานต่างๆ ใหงานธุรการ สสอ.พิบูลมังสาหาร เพื่อดำเนินการต่อไป

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Sasi
ใน ฝากงานให...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 01, 2017, 02:24:51 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ วาระการประชุม

94 กระทู้
68 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นวก.ภูธร
ใน วาระการป...
เมื่อ มีนาคม 13, 2017, 09:26:49 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้อง รับ-ส่ง ข้อมูลระว่าง รพ.สต. กับ รพ.สต.

397 กระทู้
376 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Pui
ใน โนนยานาง
เมื่อ มีนาคม 20, 2017, 02:02:54 PM

งานที่ต้องส่งเป็นประจำรายสัปดาห์

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงาน 43 แฟ้ม

ส่งไม่เกินวันที่ 1 ของเดือนถัดไป

33 กระทู้
33 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 37chathee
ใน ส่ง43 แฟ้ม...
เมื่อ มีนาคม 02, 2017, 03:07:59 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ 506

ตัดข้อมูลพร้อมกันกับ 21 แฟ้ม

1472 กระทู้
1471 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 41sangkeaw
ใน ส่ง รง.506 17-...
เมื่อ มีนาคม 24, 2017, 02:29:14 PM

งานผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ(ผช.สสอ.ประยงค์ สุดสุข)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล

รับ-ส่งข้อมูลงานบริหาร

225 กระทู้
214 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 45nongbuahee
ใน 43 แฟ้ม หน...
เมื่อ มกราคม 30, 2017, 03:32:52 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พกส.

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Sasi
ใน แบบสอบถา...
เมื่อ กรกฎาคม 01, 2014, 09:28:59 AM

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล(นายสมเกียรติ โพธิ์งาม)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง ข้อมูลงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

49 กระทู้
43 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 32kudchompoo
ใน แบบสำรวจ...
เมื่อ มีนาคม 22, 2017, 01:59:37 PM

งานพัฒนารูปแบบบริการ (นายสมเกียรติ โพธิ์งาม)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล

งานตรวจสุขภาพประชาชน

231 กระทู้
230 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 40thachang
ใน 407 ท่าช้า...
เมื่อ ธันวาคม 14, 2015, 11:11:40 PM

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานฯ(สสม.) (นายสมเกียรติ โพธิ์งาม)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและการบริการภาคประชาชน

108 กระทู้
90 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย somkiat
ใน แบบลงทะเ...
เมื่อ มีนาคม 20, 2017, 01:37:09 PM

ฝ่ายยุทธศาสตร์ / ประกันสุขภาพ / กองทุน (นายภิศักดิ์ พรรณาภพ)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานยุทธศาสตร์ / ประกันสุขภาพ

ส่งรายงาน ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน

1058 กระทู้
935 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย topphiboon
ใน Re: ข้อมูล...
เมื่อ มีนาคม 26, 2017, 11:28:59 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล

ไฟล์/เอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล

28 กระทู้
28 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นวก.ภูธร
ใน ติดตามแผ...
เมื่อ สิงหาคม 01, 2016, 04:41:49 PM

งานฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ (นายอนันตฤทธิ์ คูณเสนา)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานควบคุมโรคติดต่อ

รับส่งงานทั่วไป ส่งงาน DHF3 รายงานสำรวจHICI แบบฟอร์มต่างๆ เกี่บวกับงานควบคุมโรคและงานระบาด

137 กระทู้
137 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 50bankam
ใน HI CI มี.ค60 บ...
เมื่อ มีนาคม 21, 2017, 11:18:14 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งงานการเยี่ยม pt. TB

116 กระทู้
114 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 37chathee
ใน เยี่ยม TB ...
เมื่อ มกราคม 15, 2017, 02:22:28 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งาน EPI + Cover EPI

งาน EPI + Cover EPI ตัดยอดทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน

326 กระทู้
326 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 50bankam
ใน EPI มี.ค60 บ้...
เมื่อ มีนาคม 21, 2017, 11:19:54 AM

งานฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ(วรรณฤดี)

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

199 กระทู้
133 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Pui
ใน Re: ปรับเป...
เมื่อ สิงหาคม 13, 2015, 02:09:39 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับส่งงาน DMHT

รับส่งงาน DMHT

1119 กระทู้
821 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 37chathee
ใน ส่ง รง.DM+HT ...
เมื่อ มีนาคม 01, 2017, 12:13:21 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงานบุหรี สุรา

รายงานงวดรายไตรมาส ตจ.001

110 กระทู้
69 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Pui
ใน Re: ตจ.001 บ้า...
เมื่อ มิถุนายน 14, 2016, 02:00:53 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับส่งงานป้องกันควบคุมโรคมะเร็งต่างๆ

งานมะเร็งปากมดลูก งานมะเร็งเต้านม งานมะเร็งตับและท่อน้ำดี

777 กระทู้
643 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 37chathee
ใน ส่ง รง.ตร...
เมื่อ มีนาคม 20, 2017, 04:02:56 PM

งานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมและทันตสาธารณสุข (นายณัฐพงศ์ ประเสริฐพงษ์)

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องส่งเอกสารงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จากสสอ.ให้ รพ.สต.

ห้องส่งเอกสารงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จากสสอ.ให้ รพ.สต.

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน R61 รายงาน...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 06, 2017, 09:15:22 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องรับงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจาก รพ.สต.

ห้องรับงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจาก รพ.สต.

2 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย u_mata
ใน Re: แบบฟอร...
เมื่อ มีนาคม 17, 2013, 07:59:42 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานทันตสาธารณสุข

รายงานรายเดือน ส่งไม่เกินวันที่ 25 ของเดือน

131 กระทู้
131 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 41sangkeaw
ใน ส่ง รง ทั...
เมื่อ มีนาคม 24, 2017, 03:40:07 PM

งานการเงิน (พิไลวรรณ)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลงานข้อมูลการเงิน

รายงานเดือนและรายงานเฉพาะกิจ

2040 กระทู้
2037 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 32kudchompoo
ใน 407 กุดชมภ...
เมื่อ มีนาคม 23, 2017, 04:36:45 PM

งานฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ (สาวิตรี บุญตะวัน)

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมสุขภาพ

916 กระทู้
886 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 45nongbuahee
ใน รง.ส่งฝ่...
เมื่อ มีนาคม 20, 2017, 02:19:31 PM

งานฝ่ายสนับสนุนบริการสุขภาพ (กีรติโชติ เสริมศรี)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล

รับ-ส่งข้อมูล

204 กระทู้
203 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 45nongbuahee
ใน ปี 60 มี.ค.60....
เมื่อ มีนาคม 01, 2017, 02:07:09 PM

งานการแพทย์และสุขภาพจิต (อุบล เดชะรัฐ)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง ข้อมูลงานการแพทย์

รับ - ส่ง ข้อมูลงานการแพทย์และสุขภาพจิต / งานด้านบำบัดยาเสพติด

221 กระทู้
218 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 50bankam
ใน รง.สุขภา...
เมื่อ มีนาคม 21, 2017, 11:20:45 AM

งานฝ่ายเภสัช+งานแพทย์แผนไทย (สมพร ไชยดี)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล งานเภสัช

รายงานสรุปการใช้ยา และ การสำรวจร้านค้าร้านชำ

525 กระทู้
522 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 46nonyanang
ใน รายงานตร...
เมื่อ มีนาคม 24, 2017, 02:07:08 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล งานแพทย์แผนไทย

รับ-ส่งข้อมูล งานแพทย์แผนไทย

463 กระทู้
461 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 45nongbuahee
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ มีนาคม 27, 2017, 03:37:32 PM

หนังสือวิทยุ / ประชาสัมพันธ์

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือวิทยุ สสอ.->รพ.สต.

ส่งหนังสือวิทยุ สสอ.->รพ.สต.

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือประชาสัมพันธ์ สสอ.->รพ.สต.

ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ สสอ.->รพ.สต.

0 กระทู้
0 หัวข้อ

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี - Info Center

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

13053 กระทู้ ใน 11162 หัวข้อ โดย 45 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: ubol
กระทู้ล่าสุด: "ส่งรายงา..." ( มีนาคม 27, 2017, 03:37:32 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

6 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 6. ออนไลน์มากที่สุด: 46 (เมษายน 04, 2013, 01:40:36 PM)