แจ้งข่าวสาร

ไม่มีกระทู้ใหม่ แจ้งงานเร่งด่วน !!! นัดประชุม ฝึกอบรม ติดตามงาน

กรุณาเข้าตรวจสอบเป็นระยะๆ ทั้งเวลาเช้าและเวลาบ่าย ของทุกวัน

2162 กระทู้
1050 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน ประชุมงา...
เมื่อ กรกฎาคม 04, 2018, 11:02:50 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ดาวน์โหลดหนังสือขออนุญาตไปราชการ

ขออนุญาตไปราชการ งานฝึกอบรม ประชุม ที่ สสอ.เสนอนายอำเภอพิบูลมังสาหาร

37 กระทู้
37 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Sasi
ใน บันทึกขอ...
เมื่อ มิถุนายน 25, 2018, 10:17:24 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องส่งรายงานให้ธุรการ สสอ.พิบูลมังสาหาร

สำหรับส่งงานประสานต่างๆ ใหงานธุรการ สสอ.พิบูลมังสาหาร เพื่อดำเนินการต่อไป

19 กระทู้
19 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 49nachum
ใน รพ.สต.นาช...
เมื่อ มิถุนายน 05, 2018, 09:01:22 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ วาระการประชุม

106 กระทู้
80 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นวก.ภูธร
ใน วาระการป...
เมื่อ มิถุนายน 05, 2018, 01:00:26 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้อง รับ-ส่ง ข้อมูลระว่าง รพ.สต. กับ รพ.สต.

434 กระทู้
413 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tuta
ใน แบบฟอร์ม...
เมื่อ มิถุนายน 08, 2018, 12:06:48 PM

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นวก.ภูธร
ใน แผนงบค่า...
เมื่อ มกราคม 23, 2018, 03:54:41 PM

งานที่ต้องส่งเป็นประจำรายสัปดาห์

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงาน 43 แฟ้ม

ส่งไม่เกินวันที่ 1 ของเดือนถัดไป

12 กระทู้
12 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน SQL URI
เมื่อ กุมภาพันธ์ 08, 2018, 02:20:06 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ 506

ตัดข้อมูลพร้อมกันกับ 21 แฟ้ม

2484 กระทู้
2483 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 47angsila
ใน ส่ง 506 6-12กค...
เมื่อ กรกฎาคม 13, 2018, 03:39:14 PM

งานผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ(นายสันติ ศรัทธาพันธ์)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล

รับ-ส่งข้อมูลงานบริหาร

256 กระทู้
240 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 34huaydang
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ มีนาคม 27, 2018, 10:18:07 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พกส.

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Sasi
ใน แบบสอบถา...
เมื่อ กรกฎาคม 01, 2014, 09:28:59 AM

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล(นางนวพรรณ จำรูญพงษ์)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง ข้อมูลงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

93 กระทู้
85 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 36napho
ใน แบบประเม...
เมื่อ เมษายน 27, 2018, 09:29:31 AM

งานพัฒนารูปแบบบริการ (นางนวพรรณ จำรูญพงษ์)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล

งานตรวจสุขภาพประชาชน

280 กระทู้
278 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 39nokten
ใน รายงาน FCT 2...
เมื่อ มิถุนายน 01, 2018, 01:55:12 PM

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานฯ(สสม.) (นายสมเกียรติ โพธิ์งาม)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและการบริการภาคประชาชน

127 กระทู้
109 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย somkiat
ใน คู่มือ ก...
เมื่อ กรกฎาคม 16, 2018, 03:43:06 PM

ฝ่ายยุทธศาสตร์ / ประกันสุขภาพ / กองทุน (นายภิศักดิ์ พรรณาภพ)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานยุทธศาสตร์ / ประกันสุขภาพ

ส่งรายงาน ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน

1077 กระทู้
986 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นวก.ภูธร
ใน รายละเอี...
เมื่อ กรกฎาคม 12, 2018, 10:11:21 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล

ไฟล์/เอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นวก.ภูธร
ใน คู่มือปฏ...
เมื่อ ตุลาคม 04, 2017, 11:23:05 AM

งานฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ (นายชัยทัต สุดสุข)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานควบคุมโรคติดต่อ

รับส่งงานทั่วไป ส่งงาน DHF3 รายงานสำรวจHICI แบบฟอร์มต่างๆ เกี่บวกับงานควบคุมโรคและงานระบาด

211 กระทู้
211 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 38nonghai
ใน mapping 12 กค.61 ...
เมื่อ กรกฎาคม 12, 2018, 04:17:02 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งงานการเยี่ยม pt. TB

116 กระทู้
114 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 37chathee
ใน เยี่ยม TB ...
เมื่อ มกราคม 15, 2017, 02:22:28 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งาน EPI + Cover EPI

งาน EPI + Cover EPI ตัดยอดทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน

420 กระทู้
420 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 49nachum
ใน นาชุม ส่...
เมื่อ กรกฎาคม 12, 2018, 04:41:03 PM

งานฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ(นางสมปอง ชาววัง)

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

200 กระทู้
134 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 34huaydang
ใน รายชื่อก...
เมื่อ สิงหาคม 17, 2017, 03:34:40 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับส่งงาน DMHT

รับส่งงาน DMHT

1134 กระทู้
835 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 39nokten
ใน ข้อมูล DM HT...
เมื่อ มิถุนายน 29, 2018, 02:43:05 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงานบุหรี สุรา

รายงานงวดรายไตรมาส ตจ.001

114 กระทู้
73 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 35saimoon
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ พฤษภาคม 11, 2018, 02:57:35 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับส่งงานป้องกันควบคุมโรคมะเร็งต่างๆ

งานมะเร็งปากมดลูก งานมะเร็งเต้านม งานมะเร็งตับและท่อน้ำดี

801 กระทู้
667 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 37chathee
ใน ส่ง รง.ตร...
เมื่อ มิถุนายน 25, 2018, 02:10:03 PM

งานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมและทันตสาธารณสุข

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องส่งเอกสารงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จากสสอ.ให้ รพ.สต.(นายณัฐพงศ์ ประเสริฐพงษ์)

ห้องส่งเอกสารงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จากสสอ.ให้ รพ.สต.

13 กระทู้
12 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน ปรับปรุง...
เมื่อ มิถุนายน 05, 2018, 08:34:08 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องรับงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจาก รพ.สต.(นายณัฐพงศ์ ประเสริฐพงษ์)

ห้องรับงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจาก รพ.สต.

3 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 37chathee
ใน รูปรณรงค...
เมื่อ เมษายน 05, 2017, 03:12:33 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานทันตสาธารณสุข(น.ส.รัตนาภรณ์ พุ่มจันทร์)

รายงานรายเดือน ส่งไม่เกินวันที่ 25 ของเดือน

13 กระทู้
13 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 48nonkalong
ใน รายงานทั...
เมื่อ มิถุนายน 26, 2018, 11:40:40 AM

งานการเงิน (น.ส.ขวัญเนตร สุขประดิษฐ์)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลงานข้อมูลการเงิน

รายงานเดือนและรายงานเฉพาะกิจ

2438 กระทู้
2434 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 34huaydang
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ วันนี้ เวลา 01:49:27 PM

งานฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ (สมปอง ชาววัง)

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมสุขภาพ

1041 กระทู้
1008 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 43rawae
ใน ส่งแบบปร...
เมื่อ กรกฎาคม 06, 2018, 03:58:54 PM

งานฝ่ายสนับสนุนบริการสุขภาพ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล

รับ-ส่งข้อมูล

211 กระทู้
210 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 50bankam
ใน 3S E1 ตค.60 บ้...
เมื่อ ตุลาคม 22, 2017, 10:57:59 AM

งานการแพทย์และสุขภาพจิต (น.ส.รัตนาภรณ์ พุ่มจันทร์)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง ข้อมูลงานการแพทย์

รับ - ส่ง ข้อมูลงานการแพทย์และสุขภาพจิต / งานด้านบำบัดยาเสพติด

276 กระทู้
273 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 37chathee
ใน ส่ง รง.สุ...
เมื่อ มิถุนายน 25, 2018, 02:11:55 PM

งานฝ่ายเภสัช+งานแพทย์แผนไทย (สมพร ไชยดี)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล งานเภสัช

รายงานสรุปการใช้ยา และ การสำรวจร้านค้าร้านชำ

624 กระทู้
621 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 39nokten
ใน คบส.2 รพ.ส...
เมื่อ กรกฎาคม 11, 2018, 10:23:18 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล งานแพทย์แผนไทย

รับ-ส่งข้อมูล งานแพทย์แผนไทย

496 กระทู้
494 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 45nongbuahee
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ มิถุนายน 27, 2018, 09:17:32 AM

หนังสือวิทยุ / ประชาสัมพันธ์

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือวิทยุ สสอ.->รพ.สต.

ส่งหนังสือวิทยุ สสอ.->รพ.สต.

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือประชาสัมพันธ์ สสอ.->รพ.สต.

ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ สสอ.->รพ.สต.

0 กระทู้
0 หัวข้อ

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี - Info Center

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

15208 กระทู้ ใน 13323 หัวข้อ โดย 47 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: navapan
กระทู้ล่าสุด: "ส่งรายงา..." ( วันนี้ เวลา 01:49:27 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

1 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 6. ออนไลน์มากที่สุด: 46 (เมษายน 04, 2013, 01:40:36 PM)