แจ้งข่าวสาร

ไม่มีกระทู้ใหม่ แจ้งงานเร่งด่วน !!! นัดประชุม ฝึกอบรม ติดตามงาน

กรุณาเข้าตรวจสอบเป็นระยะๆ ทั้งเวลาเช้าและเวลาบ่าย ของทุกวัน

2067 กระทู้
967 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน ขอความอน...
เมื่อ วันนี้ เวลา 02:22:58 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ดาวน์โหลดหนังสือขออนุญาตไปราชการ

ขออนุญาตไปราชการ งานฝึกอบรม ประชุม ที่ สสอ.เสนอนายอำเภอพิบูลมังสาหาร

36 กระทู้
36 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Sasi
ใน ไปราชการ...
เมื่อ กรกฎาคม 23, 2017, 05:53:43 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องส่งรายงานให้ธุรการ สสอ.พิบูลมังสาหาร

สำหรับส่งงานประสานต่างๆ ใหงานธุรการ สสอ.พิบูลมังสาหาร เพื่อดำเนินการต่อไป

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 32kudchompoo
ใน โครงการบ...
เมื่อ มิถุนายน 14, 2017, 12:17:47 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ วาระการประชุม

96 กระทู้
70 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นวก.ภูธร
ใน วาระการป...
เมื่อ กรกฎาคม 07, 2017, 06:47:26 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้อง รับ-ส่ง ข้อมูลระว่าง รพ.สต. กับ รพ.สต.

406 กระทู้
385 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 32kudchompoo
ใน แบบฟอร์ม...
เมื่อ กรกฎาคม 06, 2017, 08:08:16 AM

งานที่ต้องส่งเป็นประจำรายสัปดาห์

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงาน 43 แฟ้ม

ส่งไม่เกินวันที่ 1 ของเดือนถัดไป

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 23795
ใน ข้อมูล 43 ...
เมื่อ กรกฎาคม 25, 2017, 03:30:40 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ 506

ตัดข้อมูลพร้อมกันกับ 21 แฟ้ม

1782 กระทู้
1781 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 44raitai
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ วันนี้ เวลา 04:19:57 PM

งานผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ(ผช.สสอ.ประยงค์ สุดสุข)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล

รับ-ส่งข้อมูลงานบริหาร

235 กระทู้
224 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 44raitai
ใน 43 แฟ้มไร่...
เมื่อ กรกฎาคม 25, 2017, 11:18:46 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พกส.

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Sasi
ใน แบบสอบถา...
เมื่อ กรกฎาคม 01, 2014, 09:28:59 AM

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล(นายสมเกียรติ โพธิ์งาม)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง ข้อมูลงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

53 กระทู้
47 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย somkiat
ใน แนวทาง Happi...
เมื่อ พฤษภาคม 09, 2017, 04:02:29 PM

งานพัฒนารูปแบบบริการ (นายสมเกียรติ โพธิ์งาม)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล

งานตรวจสุขภาพประชาชน

236 กระทู้
234 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 39nokten
ใน ส่งเลขบั...
เมื่อ มิถุนายน 02, 2017, 09:19:43 AM

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานฯ(สสม.) (นายสมเกียรติ โพธิ์งาม)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและการบริการภาคประชาชน

112 กระทู้
94 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 48nonkalong
ใน รายชื่อ ...
เมื่อ มิถุนายน 26, 2017, 11:09:47 AM

ฝ่ายยุทธศาสตร์ / ประกันสุขภาพ / กองทุน (นายภิศักดิ์ พรรณาภพ)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานยุทธศาสตร์ / ประกันสุขภาพ

ส่งรายงาน ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน

1011 กระทู้
936 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 39nokten
ใน Re: ไฟล์ปร...
เมื่อ กรกฎาคม 26, 2017, 04:27:15 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล

ไฟล์/เอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล

28 กระทู้
28 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นวก.ภูธร
ใน ติดตามแผ...
เมื่อ สิงหาคม 01, 2016, 04:41:49 PM

งานฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ (นายอนันตฤทธิ์ คูณเสนา)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานควบคุมโรคติดต่อ

รับส่งงานทั่วไป ส่งงาน DHF3 รายงานสำรวจHICI แบบฟอร์มต่างๆ เกี่บวกับงานควบคุมโรคและงานระบาด

142 กระทู้
142 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 50bankam
ใน HI CI กค.60 บ้...
เมื่อ กรกฎาคม 21, 2017, 10:36:55 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งงานการเยี่ยม pt. TB

116 กระทู้
114 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 37chathee
ใน เยี่ยม TB ...
เมื่อ มกราคม 15, 2017, 02:22:28 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งาน EPI + Cover EPI

งาน EPI + Cover EPI ตัดยอดทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน

355 กระทู้
355 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 46nonyanang
ใน Epi โนนยาน...
เมื่อ กรกฎาคม 25, 2017, 03:51:33 PM

งานฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ(วรรณฤดี)

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

199 กระทู้
133 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Pui
ใน Re: ปรับเป...
เมื่อ สิงหาคม 13, 2015, 02:09:39 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับส่งงาน DMHT

รับส่งงาน DMHT

1124 กระทู้
825 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Pui
ใน DM+HTรายใหม...
เมื่อ กรกฎาคม 18, 2017, 03:42:27 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงานบุหรี สุรา

รายงานงวดรายไตรมาส ตจ.001

110 กระทู้
69 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Pui
ใน Re: ตจ.001 บ้า...
เมื่อ มิถุนายน 14, 2016, 02:00:53 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับส่งงานป้องกันควบคุมโรคมะเร็งต่างๆ

งานมะเร็งปากมดลูก งานมะเร็งเต้านม งานมะเร็งตับและท่อน้ำดี

782 กระทู้
648 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 37chathee
ใน ส่ง รง.ตร...
เมื่อ กรกฎาคม 21, 2017, 01:37:50 PM

งานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมและทันตสาธารณสุข (นายณัฐพงศ์ ประเสริฐพงษ์)

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องส่งเอกสารงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จากสสอ.ให้ รพ.สต.

ห้องส่งเอกสารงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จากสสอ.ให้ รพ.สต.

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน R61 รายงาน...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 06, 2017, 09:15:22 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องรับงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจาก รพ.สต.

ห้องรับงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจาก รพ.สต.

3 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 37chathee
ใน รูปรณรงค...
เมื่อ เมษายน 05, 2017, 03:12:33 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานทันตสาธารณสุข

รายงานรายเดือน ส่งไม่เกินวันที่ 25 ของเดือน

9 กระทู้
9 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 37chathee
ใน ส่ง รง.ทั...
เมื่อ กรกฎาคม 21, 2017, 01:31:20 PM

งานการเงิน (พิไลวรรณ)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลงานข้อมูลการเงิน

รายงานเดือนและรายงานเฉพาะกิจ

2103 กระทู้
2100 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 35saimoon
ใน 407 ทรายมู...
เมื่อ วันนี้ เวลา 03:26:09 PM

งานฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ (สาวิตรี บุญตะวัน)

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมสุขภาพ

959 กระทู้
929 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 45nongbuahee
ใน รง.ส่งฝ่...
เมื่อ กรกฎาคม 20, 2017, 06:14:37 PM

งานฝ่ายสนับสนุนบริการสุขภาพ (กีรติโชติ เสริมศรี)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล

รับ-ส่งข้อมูล

208 กระทู้
207 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 45nongbuahee
ใน ปี 60 ..3S.E1ก.ค...
เมื่อ กรกฎาคม 05, 2017, 09:03:19 AM

งานการแพทย์และสุขภาพจิต (อุบล เดชะรัฐ)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง ข้อมูลงานการแพทย์

รับ - ส่ง ข้อมูลงานการแพทย์และสุขภาพจิต / งานด้านบำบัดยาเสพติด

235 กระทู้
232 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 37chathee
ใน ส่ง รง.สุ...
เมื่อ กรกฎาคม 21, 2017, 12:59:27 PM

งานฝ่ายเภสัช+งานแพทย์แผนไทย (สมพร ไชยดี)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล งานเภสัช

รายงานสรุปการใช้ยา และ การสำรวจร้านค้าร้านชำ

553 กระทู้
550 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 39nokten
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ กรกฎาคม 18, 2017, 04:25:38 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล งานแพทย์แผนไทย

รับ-ส่งข้อมูล งานแพทย์แผนไทย

472 กระทู้
470 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 45nongbuahee
ใน รพ.สต.หนอ...
เมื่อ กรกฎาคม 25, 2017, 03:15:54 PM

หนังสือวิทยุ / ประชาสัมพันธ์

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือวิทยุ สสอ.->รพ.สต.

ส่งหนังสือวิทยุ สสอ.->รพ.สต.

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือประชาสัมพันธ์ สสอ.->รพ.สต.

ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ สสอ.->รพ.สต.

0 กระทู้
0 หัวข้อ

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี - Info Center

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

13454 กระทู้ ใน 11609 หัวข้อ โดย 47 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: nanee
กระทู้ล่าสุด: "ส่งรายงา..." ( วันนี้ เวลา 04:19:57 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

1 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 8. ออนไลน์มากที่สุด: 46 (เมษายน 04, 2013, 01:40:36 PM)