แจ้งข่าวสาร

ไม่มีกระทู้ใหม่ แจ้งงานเร่งด่วน !!! นัดประชุม ฝึกอบรม ติดตามงาน

กรุณาเข้าตรวจสอบเป็นระยะๆ ทั้งเวลาเช้าและเวลาบ่าย ของทุกวัน

2046 กระทู้
946 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 34huaydang
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ วันนี้ เวลา 02:57:54 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ดาวน์โหลดหนังสือขออนุญาตไปราชการ

ขออนุญาตไปราชการ งานฝึกอบรม ประชุม ที่ สสอ.เสนอนายอำเภอพิบูลมังสาหาร

35 กระทู้
35 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน หนังสืออ...
เมื่อ มกราคม 23, 2017, 09:21:20 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องส่งรายงานให้ธุรการ สสอ.พิบูลมังสาหาร

สำหรับส่งงานประสานต่างๆ ใหงานธุรการ สสอ.พิบูลมังสาหาร เพื่อดำเนินการต่อไป

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Sasi
ใน ขั้นตอนก...
เมื่อ พฤษภาคม 11, 2017, 03:16:18 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ วาระการประชุม

94 กระทู้
68 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นวก.ภูธร
ใน วาระการป...
เมื่อ มีนาคม 13, 2017, 09:26:49 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้อง รับ-ส่ง ข้อมูลระว่าง รพ.สต. กับ รพ.สต.

400 กระทู้
379 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 42nongpho
ใน ฝากให้พี...
เมื่อ พฤษภาคม 05, 2017, 03:13:23 PM

งานที่ต้องส่งเป็นประจำรายสัปดาห์

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงาน 43 แฟ้ม

ส่งไม่เกินวันที่ 1 ของเดือนถัดไป

36 กระทู้
36 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 47angsila
ใน ส่ง 43 แฟ้...
เมื่อ พฤษภาคม 01, 2017, 01:25:19 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ 506

ตัดข้อมูลพร้อมกันกับ 21 แฟ้ม

1631 กระทู้
1630 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 39nokten
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ วันนี้ เวลา 01:53:28 PM

งานผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ(ผช.สสอ.ประยงค์ สุดสุข)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล

รับ-ส่งข้อมูลงานบริหาร

225 กระทู้
214 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 45nongbuahee
ใน 43 แฟ้ม หน...
เมื่อ มกราคม 30, 2017, 03:32:52 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พกส.

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Sasi
ใน แบบสอบถา...
เมื่อ กรกฎาคม 01, 2014, 09:28:59 AM

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล(นายสมเกียรติ โพธิ์งาม)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง ข้อมูลงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

53 กระทู้
47 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย somkiat
ใน แนวทาง Happi...
เมื่อ พฤษภาคม 09, 2017, 04:02:29 PM

งานพัฒนารูปแบบบริการ (นายสมเกียรติ โพธิ์งาม)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล

งานตรวจสุขภาพประชาชน

233 กระทู้
232 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 48nonkalong
ใน แบบสำรวจ...
เมื่อ พฤษภาคม 19, 2017, 09:14:02 AM

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานฯ(สสม.) (นายสมเกียรติ โพธิ์งาม)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและการบริการภาคประชาชน

111 กระทู้
93 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย somkiat
ใน แนวทางกร...
เมื่อ พฤษภาคม 04, 2017, 04:43:39 PM

ฝ่ายยุทธศาสตร์ / ประกันสุขภาพ / กองทุน (นายภิศักดิ์ พรรณาภพ)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานยุทธศาสตร์ / ประกันสุขภาพ

ส่งรายงาน ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน

1023 กระทู้
935 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย topphiboon
ใน Re: ข้อมูล...
เมื่อ วันนี้ เวลา 03:22:39 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล

ไฟล์/เอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล

28 กระทู้
28 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นวก.ภูธร
ใน ติดตามแผ...
เมื่อ สิงหาคม 01, 2016, 04:41:49 PM

งานฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ (นายอนันตฤทธิ์ คูณเสนา)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานควบคุมโรคติดต่อ

รับส่งงานทั่วไป ส่งงาน DHF3 รายงานสำรวจHICI แบบฟอร์มต่างๆ เกี่บวกับงานควบคุมโรคและงานระบาด

140 กระทู้
140 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 50bankam
ใน Hi Ci พค.60 บ้...
เมื่อ พฤษภาคม 23, 2017, 09:44:59 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งงานการเยี่ยม pt. TB

116 กระทู้
114 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 37chathee
ใน เยี่ยม TB ...
เมื่อ มกราคม 15, 2017, 02:22:28 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งาน EPI + Cover EPI

งาน EPI + Cover EPI ตัดยอดทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน

339 กระทู้
339 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 46nonyanang
ใน Epi โนนยาน...
เมื่อ พฤษภาคม 25, 2017, 02:16:12 PM

งานฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ(วรรณฤดี)

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

199 กระทู้
133 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Pui
ใน Re: ปรับเป...
เมื่อ สิงหาคม 13, 2015, 02:09:39 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับส่งงาน DMHT

รับส่งงาน DMHT

1120 กระทู้
822 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Pui
ใน DM+HTรายใหม...
เมื่อ พฤษภาคม 09, 2017, 02:55:58 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงานบุหรี สุรา

รายงานงวดรายไตรมาส ตจ.001

110 กระทู้
69 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Pui
ใน Re: ตจ.001 บ้า...
เมื่อ มิถุนายน 14, 2016, 02:00:53 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับส่งงานป้องกันควบคุมโรคมะเร็งต่างๆ

งานมะเร็งปากมดลูก งานมะเร็งเต้านม งานมะเร็งตับและท่อน้ำดี

779 กระทู้
645 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 37chathee
ใน ส่ง รง.ตร...
เมื่อ พฤษภาคม 25, 2017, 10:51:44 AM

งานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมและทันตสาธารณสุข (นายณัฐพงศ์ ประเสริฐพงษ์)

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องส่งเอกสารงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จากสสอ.ให้ รพ.สต.

ห้องส่งเอกสารงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จากสสอ.ให้ รพ.สต.

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน R61 รายงาน...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 06, 2017, 09:15:22 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องรับงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจาก รพ.สต.

ห้องรับงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจาก รพ.สต.

3 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 37chathee
ใน รูปรณรงค...
เมื่อ เมษายน 05, 2017, 03:12:33 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานทันตสาธารณสุข

รายงานรายเดือน ส่งไม่เกินวันที่ 25 ของเดือน

140 กระทู้
140 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 37chathee
ใน ส่ง รง.ทั...
เมื่อ พฤษภาคม 25, 2017, 11:08:54 AM

งานการเงิน (พิไลวรรณ)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลงานข้อมูลการเงิน

รายงานเดือนและรายงานเฉพาะกิจ

2072 กระทู้
2069 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 37chathee
ใน ส่ง 407 24 พ....
เมื่อ พฤษภาคม 25, 2017, 12:15:29 PM

งานฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ (สาวิตรี บุญตะวัน)

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมสุขภาพ

947 กระทู้
917 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 45nongbuahee
ใน รง.ส่งฝ่...
เมื่อ พฤษภาคม 22, 2017, 11:42:35 AM

งานฝ่ายสนับสนุนบริการสุขภาพ (กีรติโชติ เสริมศรี)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล

รับ-ส่งข้อมูล

206 กระทู้
205 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 45nongbuahee
ใน ปี 60 ..3S.E1พ.ค...
เมื่อ พฤษภาคม 02, 2017, 02:28:41 PM

งานการแพทย์และสุขภาพจิต (อุบล เดชะรัฐ)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง ข้อมูลงานการแพทย์

รับ - ส่ง ข้อมูลงานการแพทย์และสุขภาพจิต / งานด้านบำบัดยาเสพติด

229 กระทู้
226 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 37chathee
ใน ส่ง รง.สุ...
เมื่อ พฤษภาคม 25, 2017, 11:10:38 AM

งานฝ่ายเภสัช+งานแพทย์แผนไทย (สมพร ไชยดี)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล งานเภสัช

รายงานสรุปการใช้ยา และ การสำรวจร้านค้าร้านชำ

536 กระทู้
533 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 35saimoon
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ พฤษภาคม 18, 2017, 02:06:30 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล งานแพทย์แผนไทย

รับ-ส่งข้อมูล งานแพทย์แผนไทย

468 กระทู้
466 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 45nongbuahee
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ วันนี้ เวลา 11:26:49 AM

หนังสือวิทยุ / ประชาสัมพันธ์

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือวิทยุ สสอ.->รพ.สต.

ส่งหนังสือวิทยุ สสอ.->รพ.สต.

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือประชาสัมพันธ์ สสอ.->รพ.สต.

ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ สสอ.->รพ.สต.

0 กระทู้
0 หัวข้อ

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี - Info Center

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

13335 กระทู้ ใน 11479 หัวข้อ โดย 45 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: ubol
กระทู้ล่าสุด: "Re: ข้อมูล..." ( วันนี้ เวลา 03:22:39 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

2 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 8. ออนไลน์มากที่สุด: 46 (เมษายน 04, 2013, 01:40:36 PM)