แจ้งข่าวสาร

ไม่มีกระทู้ใหม่ แจ้งงานเร่งด่วน !!! นัดประชุม ฝึกอบรม ติดตามงาน

กรุณาเข้าตรวจสอบเป็นระยะๆ ทั้งเวลาเช้าและเวลาบ่าย ของทุกวัน

2206 กระทู้
1093 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย somkiat
ใน นส.เชิญป...
เมื่อ พฤศจิกายน 17, 2021, 10:04:03 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ดาวน์โหลดหนังสือขออนุญาตไปราชการ

ขออนุญาตไปราชการ งานฝึกอบรม ประชุม ที่ สสอ.เสนอนายอำเภอพิบูลมังสาหาร

41 กระทู้
41 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Sasi
ใน แบบฟอร์ม...
เมื่อ พฤษภาคม 17, 2022, 11:49:34 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องส่งรายงานให้ธุรการ สสอ.พิบูลมังสาหาร

สำหรับส่งงานประสานต่างๆ ใหงานธุรการ สสอ.พิบูลมังสาหาร เพื่อดำเนินการต่อไป

22 กระทู้
22 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Sasi
ใน แบบฟอร์ม...
เมื่อ พฤษภาคม 17, 2022, 11:57:15 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ วาระการประชุม

122 กระทู้
96 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย somkiat
ใน รายงานปร...
เมื่อ พฤษภาคม 10, 2022, 03:27:57 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้อง รับ-ส่ง ข้อมูลระว่าง รพ.สต. กับ รพ.สต.

459 กระทู้
438 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Sasi
ใน แบบฟอร์ม...
เมื่อ พฤษภาคม 17, 2022, 11:58:28 AM

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน เชิญร่วม...
เมื่อ ตุลาคม 22, 2018, 01:51:54 PM

งานที่ต้องส่งเป็นประจำรายสัปดาห์

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงาน 43 แฟ้ม

ส่งไม่เกินวันที่ 1 ของเดือนถัดไป

20 กระทู้
20 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 34huaydang
ใน 43 แฟ้ม 01 ต...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 09, 2022, 03:45:57 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ 506

ตัดข้อมูลพร้อมกันกับ 21 แฟ้ม

5248 กระทู้
5247 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 33donjik
ใน รายงาน 506 1...
เมื่อ วันนี้ เวลา 01:57:55 PM

งานผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ(นายสันติ ศรัทธาพันธ์)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล

รับ-ส่งข้อมูลงานบริหาร

261 กระทู้
245 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 33donjik
ใน ส่ง GLดอนจ...
เมื่อ ตุลาคม 15, 2019, 01:42:47 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พกส.

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Sasi
ใน แบบสอบถา...
เมื่อ กรกฎาคม 01, 2014, 09:28:59 AM

งานแพทย์แผนไทย(นายทวีศักดิ์ ปิ่นทอง)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง ข้อมูลงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

129 กระทู้
104 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย HR
ใน รายละเอี...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 19, 2021, 10:21:46 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล งานแพทย์แผนไทย

รับ-ส่งข้อมูล งานแพทย์แผนไทย

515 กระทู้
513 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 45nongbuahee
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 24, 2020, 10:02:29 AM

งานพัฒนารูปแบบบริการ (นางสาวดลนภา สุขประดิษฐ์)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล

งานตรวจสุขภาพประชาชน

324 กระทู้
309 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 48nonkalong
ใน ส่ง รง.คบ...
เมื่อ มีนาคม 14, 2021, 11:14:42 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานอื่นๆ

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Donnapa
ใน ปชส ลงบท...
เมื่อ มิถุนายน 25, 2021, 01:51:08 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิ(PCU/NPCU)

15 กระทู้
15 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Donnapa
ใน ขอเชิญชว...
เมื่อ มกราคม 13, 2022, 04:23:15 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานพัฒนา รพ.สต.ติดดาว

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Donnapa
ใน แจ้งแนวท...
เมื่อ กรกฎาคม 23, 2021, 03:23:57 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Donnapa
ใน ขอส่ง คำ...
เมื่อ มกราคม 11, 2022, 02:48:21 PM

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานฯ(สสม.) (นายอาทิตย์ ธรรมจักร์)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและการบริการภาคประชาชน

130 กระทู้
112 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย somkiat
ใน เรียนเชิ...
เมื่อ ตุลาคม 10, 2018, 10:52:55 AM

ฝ่ายยุทธศาสตร์ / ประกันสุขภาพ / กองทุน (นายสมเกียรติ โพธิ์งาม)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานยุทธศาสตร์ / ประกันสุขภาพ

ส่งรายงาน ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน

1120 กระทู้
1065 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย somkiat
ใน คู่มือกร...
เมื่อ พฤษภาคม 02, 2022, 10:59:18 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล

ไฟล์/เอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นวก.ภูธร
ใน ไฟล์บริห...
เมื่อ พฤศจิกายน 05, 2018, 10:23:38 AM

งานฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ (นายณัฐพงศ์ ประเสริฐพงษ์)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานควบคุมโรคติดต่อ

รับส่งงานทั่วไป ส่งงาน DHF3 รายงานสำรวจHICI แบบฟอร์มต่างๆ เกี่บวกับงานควบคุมโรคและงานระบาด

528 กระทู้
524 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย SOMPONG
ใน แผนฉีดวั...
เมื่อ พฤษภาคม 11, 2021, 09:44:43 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งงานการเยี่ยม pt. TB

120 กระทู้
118 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย somkiat
ใน ีเอกสารป...
เมื่อ มีนาคม 21, 2019, 11:21:44 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งาน EPI + Cover EPI

งาน EPI + Cover EPI ตัดยอดทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน

457 กระทู้
457 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 39nokten
ใน รายงานวั...
เมื่อ เมษายน 29, 2020, 01:02:46 PM

งานฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ(นางสาวรัตนาภรณ์ พุ่มจันทร์)

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

202 กระทู้
136 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 49nachum
ใน รพ.สต.นาช...
เมื่อ ธันวาคม 20, 2019, 02:10:39 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับส่งงาน DMHT

รับส่งงาน DMHT

1137 กระทู้
838 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย SOMPONG
ใน สรุปผลงา...
เมื่อ มิถุนายน 12, 2019, 10:40:06 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงานบุหรี สุรา

รายงานงวดรายไตรมาส ตจ.001

115 กระทู้
74 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย SOMPONG
ใน แบบรายงา...
เมื่อ กรกฎาคม 04, 2019, 04:16:40 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับส่งงานป้องกันควบคุมโรคมะเร็งต่างๆ

งานมะเร็งปากมดลูก งานมะเร็งเต้านม งานมะเร็งตับและท่อน้ำดี

826 กระทู้
692 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 37chathee
ใน ส่ง รง.ตร...
เมื่อ มิถุนายน 26, 2019, 09:49:40 AM

งานทันตสาธารณสุข+งานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (นางสาวลักขณา พูลดี)

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องส่งเอกสารงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จากสสอ.ให้ รพ.สต.(น.ส.ลักขณา พูลดี)

ห้องส่งเอกสารงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จากสสอ.ให้ รพ.สต.

17 กระทู้
16 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย luxkhana
ใน แนวทางกา...
เมื่อ พฤษภาคม 12, 2022, 05:20:35 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องรับงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจาก รพ.สต.(น.ส.ลักขณา พูลดี)

ห้องรับงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจาก รพ.สต.

3 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 37chathee
ใน รูปรณรงค...
เมื่อ เมษายน 05, 2017, 03:12:33 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานทันตสาธารณสุข และ พอ.สว.

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย luxkhana
ใน โครงการเ...
เมื่อ พฤษภาคม 12, 2022, 05:06:21 PM

งานการเงิน (นางสาววรางคณา พงค์พิทักษ์)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลงานข้อมูลการเงิน

รายงานเดือนและรายงานเฉพาะกิจ

3930 กระทู้
3911 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 32kudchompoo
ใน GL เม.ย.65 รพ....
เมื่อ พฤษภาคม 17, 2022, 11:01:40 AM

งานฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ (สมปอง ชาววัง)

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมสุขภาพ

1160 กระทู้
1127 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย SOMPONG
ใน ติดตามผล...
เมื่อ พฤษภาคม 02, 2022, 08:35:17 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานทันตสาธารณสุข

รายงานรายเดือน ส่งไม่เกินวันที่ 25 ของเดือน

29 กระทู้
29 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย SOMPONG
ใน โครงการเ...
เมื่อ เมษายน 29, 2021, 04:30:10 PM

งานฝ่ายสนับสนุนบริการสุขภาพ (นางสาวรัตนาภรณ์ พุ่มจันทร์)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล

รับ-ส่งข้อมูล

211 กระทู้
210 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 50bankam
ใน 3S E1 ตค.60 บ้...
เมื่อ ตุลาคม 22, 2017, 10:57:59 AM

งานการแพทย์และสุขภาพจิต (น.ส.รัตนาภรณ์ พุ่มจันทร์)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง ข้อมูลงานการแพทย์

รับ - ส่ง ข้อมูลงานการแพทย์และสุขภาพจิต / งานด้านบำบัดยาเสพติด

296 กระทู้
293 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย somkiat
ใน หลักสูตร...
เมื่อ กันยายน 03, 2019, 10:40:54 AM

งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข (นางสาวขวัญเนตร สุขประดิษฐ์)

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือรับ-ส่ง

9 กระทู้
9 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย fon
ใน 9.กิจการก...
เมื่อ มีนาคม 21, 2022, 01:16:52 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประชาสัมพันธ์

8 กระทู้
8 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย fon
ใน 8.เฝ้าระว...
เมื่อ มีนาคม 07, 2022, 01:58:58 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง รายงาน

74 กระทู้
40 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย fon
ใน Re: ส่งราย...
เมื่อ พฤษภาคม 02, 2022, 03:09:38 PM

หนังสือวิทยุ / ประชาสัมพันธ์

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือวิทยุ สสอ.->รพ.สต.

ส่งหนังสือวิทยุ สสอ.->รพ.สต.

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือประชาสัมพันธ์ สสอ.->รพ.สต.

ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ สสอ.->รพ.สต.

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Sasi
ใน แบบฟอร์ม...
เมื่อ พฤษภาคม 17, 2022, 03:51:13 PM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี - Info Center

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

20100 กระทู้ ใน 18168 หัวข้อ โดย 58 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: tik
กระทู้ล่าสุด: "รายงาน 506 1..." ( วันนี้ เวลา 01:57:55 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

18 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 20. ออนไลน์มากที่สุด: 219 (พฤษภาคม 03, 2022, 01:29:31 PM)