แจ้งข่าวสาร

ไม่มีกระทู้ใหม่ แจ้งงานเร่งด่วน !!! นัดประชุม ฝึกอบรม ติดตามงาน

กรุณาเข้าตรวจสอบเป็นระยะๆ ทั้งเวลาเช้าและเวลาบ่าย ของทุกวัน

2095 กระทู้
994 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน แจ้งตรวจ...
เมื่อ กันยายน 20, 2017, 02:31:18 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ดาวน์โหลดหนังสือขออนุญาตไปราชการ

ขออนุญาตไปราชการ งานฝึกอบรม ประชุม ที่ สสอ.เสนอนายอำเภอพิบูลมังสาหาร

36 กระทู้
36 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Sasi
ใน ไปราชการ...
เมื่อ กรกฎาคม 23, 2017, 05:53:43 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องส่งรายงานให้ธุรการ สสอ.พิบูลมังสาหาร

สำหรับส่งงานประสานต่างๆ ใหงานธุรการ สสอ.พิบูลมังสาหาร เพื่อดำเนินการต่อไป

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 32kudchompoo
ใน โครงการบ...
เมื่อ มิถุนายน 14, 2017, 12:17:47 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ วาระการประชุม

98 กระทู้
72 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นวก.ภูธร
ใน วาระการป...
เมื่อ กันยายน 13, 2017, 08:50:27 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้อง รับ-ส่ง ข้อมูลระว่าง รพ.สต. กับ รพ.สต.

415 กระทู้
394 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 36napho
ใน การลงบัน...
เมื่อ กันยายน 15, 2017, 02:53:49 PM

งานที่ต้องส่งเป็นประจำรายสัปดาห์

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงาน 43 แฟ้ม

ส่งไม่เกินวันที่ 1 ของเดือนถัดไป

9 กระทู้
9 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 48nonkalong
ใน 43 แฟ้ม รพ....
เมื่อ สิงหาคม 03, 2017, 03:14:54 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ 506

ตัดข้อมูลพร้อมกันกับ 21 แฟ้ม

1900 กระทู้
1899 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 45nongbuahee
ใน ส่ง 506 8-14ก....
เมื่อ กันยายน 15, 2017, 04:36:01 PM

งานผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ(ผช.สสอ.ประยงค์ สุดสุข)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล

รับ-ส่งข้อมูลงานบริหาร

237 กระทู้
226 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 38nonghai
ใน บัญชีแนบ...
เมื่อ สิงหาคม 30, 2017, 05:33:19 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พกส.

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Sasi
ใน แบบสอบถา...
เมื่อ กรกฎาคม 01, 2014, 09:28:59 AM

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล(นายสมเกียรติ โพธิ์งาม)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง ข้อมูลงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

53 กระทู้
47 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย somkiat
ใน แนวทาง Happi...
เมื่อ พฤษภาคม 09, 2017, 04:02:29 PM

งานพัฒนารูปแบบบริการ (นายสมเกียรติ โพธิ์งาม)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล

งานตรวจสุขภาพประชาชน

242 กระทู้
240 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย topphiboon
ใน ประเมินต...
เมื่อ กันยายน 14, 2017, 03:39:09 PM

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานฯ(สสม.) (นายสมเกียรติ โพธิ์งาม)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล

กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและการบริการภาคประชาชน

113 กระทู้
95 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย somkiat
ใน ประเมิน ...
เมื่อ สิงหาคม 15, 2017, 04:00:07 PM

ฝ่ายยุทธศาสตร์ / ประกันสุขภาพ / กองทุน (นายภิศักดิ์ พรรณาภพ)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานยุทธศาสตร์ / ประกันสุขภาพ

ส่งรายงาน ไม่เกินวันที่ 5 ของทุกเดือน

1023 กระทู้
946 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นวก.ภูธร
ใน การเขียน...
เมื่อ กันยายน 15, 2017, 04:09:06 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล

ไฟล์/เอกสารที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล

28 กระทู้
28 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นวก.ภูธร
ใน ติดตามแผ...
เมื่อ สิงหาคม 01, 2016, 04:41:49 PM

งานฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ (นายอนันตฤทธิ์ คูณเสนา)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง งานควบคุมโรคติดต่อ

รับส่งงานทั่วไป ส่งงาน DHF3 รายงานสำรวจHICI แบบฟอร์มต่างๆ เกี่บวกับงานควบคุมโรคและงานระบาด

148 กระทู้
148 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 38nonghai
ใน Mapping HICI 31/08/2560 ...
เมื่อ สิงหาคม 31, 2017, 01:19:19 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งงานการเยี่ยม pt. TB

116 กระทู้
114 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 37chathee
ใน เยี่ยม TB ...
เมื่อ มกราคม 15, 2017, 02:22:28 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งาน EPI + Cover EPI

งาน EPI + Cover EPI ตัดยอดทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน

361 กระทู้
361 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 32kudchompoo
ใน ส่งรายงา...
เมื่อ สิงหาคม 27, 2017, 04:10:53 PM

งานฝ่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ(วรรณฤดี)

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่งรายงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

200 กระทู้
134 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 34huaydang
ใน รายชื่อก...
เมื่อ สิงหาคม 17, 2017, 03:34:40 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับส่งงาน DMHT

รับส่งงาน DMHT

1130 กระทู้
831 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 39nokten
ใน ข้อมูลกล...
เมื่อ สิงหาคม 22, 2017, 04:33:23 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงานบุหรี สุรา

รายงานงวดรายไตรมาส ตจ.001

110 กระทู้
69 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Pui
ใน Re: ตจ.001 บ้า...
เมื่อ มิถุนายน 14, 2016, 02:00:53 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับส่งงานป้องกันควบคุมโรคมะเร็งต่างๆ

งานมะเร็งปากมดลูก งานมะเร็งเต้านม งานมะเร็งตับและท่อน้ำดี

784 กระทู้
650 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 37chathee
ใน ส่ง รง.ตร...
เมื่อ สิงหาคม 24, 2017, 10:28:56 AM

งานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมและทันตสาธารณสุข (นายณัฐพงศ์ ประเสริฐพงษ์)

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องส่งเอกสารงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จากสสอ.ให้ รพ.สต.

ห้องส่งเอกสารงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จากสสอ.ให้ รพ.สต.

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน R61 รายงาน...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 06, 2017, 09:15:22 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ห้องรับงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจาก รพ.สต.

ห้องรับงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจาก รพ.สต.

3 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 37chathee
ใน รูปรณรงค...
เมื่อ เมษายน 05, 2017, 03:12:33 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานทันตสาธารณสุข

รายงานรายเดือน ส่งไม่เกินวันที่ 25 ของเดือน

13 กระทู้
13 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 37chathee
ใน ส่ง รง.ทั...
เมื่อ สิงหาคม 24, 2017, 10:30:16 AM

งานการเงิน (พิไลวรรณ)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลงานข้อมูลการเงิน

รายงานเดือนและรายงานเฉพาะกิจ

2140 กระทู้
2137 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 40thachang
ใน 407 ท่าช้า...
เมื่อ กันยายน 15, 2017, 01:14:41 PM

งานฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ (สมปอง ชาววัง)

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมสุขภาพ

984 กระทู้
954 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 45nongbuahee
ใน รง.ส่งฝ่...
เมื่อ กันยายน 20, 2017, 11:53:11 AM

งานฝ่ายสนับสนุนบริการสุขภาพ (กีรติโชติ เสริมศรี)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล

รับ-ส่งข้อมูล

210 กระทู้
209 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 45nongbuahee
ใน ปี 60 ..3S.E1ก.ย...
เมื่อ กันยายน 01, 2017, 11:30:13 AM

งานการแพทย์และสุขภาพจิต (อุบล เดชะรัฐ)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่ง ข้อมูลงานการแพทย์

รับ - ส่ง ข้อมูลงานการแพทย์และสุขภาพจิต / งานด้านบำบัดยาเสพติด

245 กระทู้
242 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 47angsila
ใน จิตรเวช ...
เมื่อ กันยายน 20, 2017, 12:03:26 PM

งานฝ่ายเภสัช+งานแพทย์แผนไทย (สมพร ไชยดี)

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล งานเภสัช

รายงานสรุปการใช้ยา และ การสำรวจร้านค้าร้านชำ

560 กระทู้
557 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย topphiboon
ใน รายงานสา...
เมื่อ กันยายน 15, 2017, 02:22:22 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล งานแพทย์แผนไทย

รับ-ส่งข้อมูล งานแพทย์แผนไทย

475 กระทู้
473 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 34huaydang
ใน แพทย์แผน...
เมื่อ สิงหาคม 25, 2017, 03:07:21 PM

หนังสือวิทยุ / ประชาสัมพันธ์

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือวิทยุ สสอ.->รพ.สต.

ส่งหนังสือวิทยุ สสอ.->รพ.สต.

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือประชาสัมพันธ์ สสอ.->รพ.สต.

ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ สสอ.->รพ.สต.

0 กระทู้
0 หัวข้อ

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี - Info Center

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

13745 กระทู้ ใน 11897 หัวข้อ โดย 45 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: SOMPONG
กระทู้ล่าสุด: "แจ้งตรวจ..." ( กันยายน 20, 2017, 02:31:18 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

1 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 1. ออนไลน์มากที่สุด: 46 (เมษายน 04, 2013, 01:40:36 PM)